Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Skarbiec Waga - mocno zaangażowany

10.09.2019 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 10 września 2019 r.

Fundusz: Skarbiec Waga (Skarbiec FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Od publikacji ostatniego Ratingu zaszły kolejne, choć niewielkie zmiany w charakterystyce produktu Skarbiec Waga. Za jego sterami od października 2017 r. stoi Jakub Menc – zarządzający odpowiadający także za Skarbiec Akcja. Dla inwestorów fakt ten może mieć znaczenie o tyle istotne, że portfele udziałowe produktów mieszanych mają być docelowo lustrzanym odbiciem pomysłów realizowanych w ramach funduszu akcyjnego. Czynnikiem, który ma różnicować te produkty jest przede wszystkim alokacja aktywów. W przypadku Skarbiec Waga ekspozycja na spółki giełdowe sięga ok. 50-60% (może jednak wahać się w przedziale 30-70% w zależności od koniunktury rynkowej), a wartość ta należy do jednej z wyższych na tle rywali. Podobnie jak w przypadku Skarbiec Akcja podejście do inwestowania ma charakter kontrariański, co oznacza poszukiwanie okazji inwestycyjnych w tych spółkach/segmentach rynku, które nie są w centrum uwagi większości inwestorów. Zarządzający dysponuje również możliwością wyraźnego przeważania/niedoważania spółek w portfelu funduszu względem ich modelowego wzorca. Takie podejście umożliwia walkę o wyższe miejsca w tabeli, ale jednocześnie może okresowo wpływać na znaczną rozbieżność wyników względem bardziej przywiązanych do benchmarku konkurentów. Okresowo istotną rolę pełni również komponent zagraniczny – a popularnymi kierunkami jest np. Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone. Drugi filar portfela – zarządzany przez Grzegorza Zatryba – jest pochodną pomysłów inwestycyjnych zaczerpniętych z funduszu Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych. Różnica polega na tym, że nie są tu stosowane bardziej złożone strategie i instrumenty pochodne, a część korporacyjna – choć już teraz będąca elementem o niewielkiej wadze w portfelu – będzie stopniowa wygaszana. Część dłużna ma na celu pełnić stabilizującą rolę dla wyników funduszu, a poszukiwanie wartości dodanej odbywa się tu głównie w obszarze aktywnego zarządzania ryzykiem stopy procentowej.
 

Uzasadnienie oceny
Fundusz Skarbiec Waga to produkt z charakterem, podejmujący aktywną walkę o wynik. Umożliwia ją relatywnie duża swoboda zarządzających oraz szeroka skala stosowanych narzędzi. Chociaż pozytywnie odnosimy się do potencjału drzemiącego w tym produkcie oraz aktywności w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych, to jednak jak dotychczas budowanie przewagi nad rywalami udaje się ze zmiennym szczęściem. Nierówna kondycja funduszu znajduje również odzwierciedlenie w efektywności zarządzania, mierzonej w oparciu o wskaźnik IR. W pięciostopniowej skali produkt otrzymuje ocenę 2a w długim terminie (36M), choć jeszcze kilka miesięcy temu było to 4a. Z perspektywy inwestora na niekorzyść rozwiązania przemawiają opłaty, które są relatywnie wysokie. Ocenę poniekąd utrudnia względnie krótka „kadencja” nowego menedżera od akcji i wprowadzone niedawno zmiany w realizowanej strategii. W obliczu tego mieszanego obrazu produktu, postanowiliśmy przyznać funduszowi neutralną ocenę w postaci 3 gwiazdek.

Aktualizacja dn. 14.11.2019 r.: Mimo że nastąpiła zmiana na stanowisku zarządzającego częścią akcyjną – od października 2019 r. za część udziałową odpowiada Michał Stalmach – to z uwagi na dotychczasową, neutralną ocenę funduszu Skarbiec Waga zdecydowaliśmy się nie zawieszać ratingu produktu.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Aktywne zarządzanie portfelem.
  • Dość rozbudowane instrumentarium stosowanych narzędzi, umożliwiające walkę o wyższe miejsca w tabeli.
  • Przeciętnie wyższa alokacja w akcje, która może wesprzeć wyniki w okresie hossy.
  • Komponent zagraniczny, zapewniający dywersyfikację geograficzną.
  • Środki inwestorów obciążane są wyższymi opłatami niż w konkurencyjnych rozwiązaniach.
  • Spadki na giełdach przy wyższej alokacji mogą okazać się bardziej dotkliweniż w przypadku konkurentów.
  • Zmienna kondycja funduszu.

TAGI:

fundusze mieszane polskie zrównoważoneratingi i analizy funduszySkarbiec TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę