Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Skarbiec Akcja - od brzegu do brzegu

10.09.2019 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 10 września 2019 r.

Fundusz: Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Skarbiec Akcja to produkt, który ma za sobą wiele zmian – od polityki inwestycyjnej po zarządzającego. Od połowy października 2017 r. za jego sterami stoi Jakub Menc. Od tego czasu portfel funduszu jest bardziej skoncentrowany – średnio znajdziemy w nim 30-40 emitentów, podczas gdy u konkurentów liczba składników często jest wyższa, nawet kilkukrotnie. Oznacza to, że w przypadku Skarbiec Akcja selekcja ma kluczowe znaczenie w kontekście realizowanych wyników. Warto dodać, że w poszukiwaniu tematów inwestycyjnych zarządzający deklaruje podejście kontrariańskie – jego decyzje mają pozostawać w opozycji do większość inwestorów. Cechą charakterystyczną tego funduszu jest podejmowanie aktywnej walki o wynik. Agresywny profil rozwiązania przejawia się m.in. w elastycznym zarządzaniu alokacją, w ostatnim czasie sięgającą relatywnie wysokich wartości na tle konkurencji. W celu zwiększenia ekspozycji na nie zarządzający stosuje kontakty terminowe na WIG20. Menedżer posiada również relatywnie szeroki mandat na aktywne zakłady z rynkiem, a skala przeważeń spółek względem ich modelowej wagi w indeksie WIG sięga kilku procent. Taki styl zarządzania oznacza, że w zależności od tego, na ile trafne okażą się podejmowane decyzje inwestycyjne, wyniki produktu mogą znacznie odchylać się in plus oraz in minus od średniej. Co więcej, poszukiwanie wartości dodanej nie ogranicza się jedynie do polskiej GPW. W portfelu znajdziemy relatywnie szeroką reprezentację spółek zagranicznych, której udział jest pokłosiem nadarzających się okazji rynkowych (maksymalnie może sięgać 30% portfela). Produkt ten jest dedykowany zatem maksymalistom, którzy chcą intensywnie partycypować nie tylko w koniunkturze na polskim parkiecie, ale również czerpać z giełd zagranicznych. Niemniej jednak warto mieć świadomość, że rywalizacja o wysokie miejsca w tabeli jest okupiona znacznymi wahaniami jednostki, co niekoniecznie musi wpisywać się w oczekiwania wszystkich inwestorów.
 

Uzasadnienie oceny
Ambicje i aktywna walka o wysoką stopę zwrotu dla inwestora to jedno, a skuteczność w realizacji tych wyzwań - drugie. Chociaż pozytywnie odnosimy się do dynamicznego poszukiwania okazji inwestycyjnych, to jednak dotychczasowa passa funduszu była dość zmienna. Wypracowywanie sporych nadwyżek przeplatało się z okresami znaczących strat względem średniej. Z racji relatywnie krótkiego czasu, od którego fundusz funkcjonuje w obecnej, dość agresywnej formule i pod opieką nowego zarządzającego, trudno też jednoznacznie oceniać jakość przedsięwziętych zmian w polityce inwestycyjnej. Mając to wszystko na uwadze, utrzymujemy naszą neutralną ocenę w postaci 3 gwiazdek.

Aktualizacja dn. 14.11.2019 r.: Mimo że nastąpiła zmiana na stanowisku zarządzającego – od października 2019 r. za sterami produktu stoi Michał Stalmach – to jednak z uwagi na dotychczasową, neutralną ocenę funduszu Skarbiec Akcja zdecydowaliśmy się nie zawieszać ratingu produktu.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Aktywne zarządzanie produktem.
  • Szerokie instrumentarium i duża skala odchyleń od benchmarku umożliwiają walkę o przewagę nad konkurencją.
  • Otwarcie na zagraniczne rynki w pewnym stopniu ogranicza zależność od kondycji spółek z GPW.
  • Rywalizacji o wysokie miejsce w tabeli wyników towarzyszy podwyższona zmienność jednostki.
  • Zmienna passa pod względem osiąganych stóp zwrotu.
  • Wyższa od średniej opłata manipulacyjna.

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneratingi i analizy funduszySkarbiec TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę