Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Skarbiec Dłużny Uniwersalny - mutliinstrumentalista

10.09.2019 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 10 września 2019 r.

Fundusz: Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne długoterminowe

Rating: Rating dla funduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Obok zmiany nazwy i znalezienia się pod wodzą nowego zarządzającego pod koniec 2018 r., Skarbiec Dłużny Uniwersalny przeszedł ostatnimi czasy swego rodzaju redefinicję. Określany wcześniej jako tzw. „short duration bond fund”, czy też produkt o raczej defensywnym profilu, obecnie nie może być z taką charakterystyką utożsamiany. Jedną z najważniejszych jego cech ma być elastyczne wykorzystanie możliwości, jakie mieszczą się w ramach przyjętej dla niego polityki inwestycyjnej – czy to w kontekście zarządzania ryzykiem stopy procentowej, ekspozycji zagranicznej, czy też proporcji obligacji skarbowych i korporacyjnych w portfelu. W skrajnych scenariuszach zatem, w zależności od perspektyw dla krajowego rynku długu duration sięgać może wartości bliskich zera, jak też przekraczać znaczące jak na polskie standardy 5 lat. Jako przejaw plastyczności w podejściu do konstrukcji portfela uznać można też widoczne w 2018 r. istotne zmniejszenie zaangażowania w polskie papiery korporacyjne, które wcześniej stanowiły 20-30% wszystkich inwestycji. Jako mało „apetyczne”, ustąpiły one miejsca zagranicznym obligacjom skarbowym, w tym z krajów bałkańskich, czy też z tak egzotycznych kierunków jak Wybrzeże Kości Słoniowej. Kiedy zachęcają do tego okoliczności, menedżer funduszu korzysta z inwestycji pośrednich (np. poprzez ETF), jak też z dźwigni finansowej. Ryzyko walutowe co do zasady jest zabezpieczane, ale w razie silnego przekonania co do kierunku kursu wybranej pary walutowej niewielkie odstępstwa od tej reguły mogą się pojawić. Niezmiennym mankamentem, niezwiązanym jednak z polityką inwestycyjną funduszu, pozostaje kwestia pomniejszania benchmarku o koszty stałe (wyższe od przeciętnej w grupie) przy pobieraniu opłaty zmiennej. Nie działa to na korzyść klienta, choć sam mechanizm tzw. success fee może być czynnikiem motywującym zarządzającego do osiągania konkurencyjnych wyników.

Uzasadnienie oceny
Skarbiec Dłużny Uniwersalny  na tle grupy wyróżnia spory arsenał narzędzi, służących poszukiwaniu dodatkowej stopy zwrotu na szeroko pojętym rynku długu. Duże pole manewru, jakie posiada zarządzający, daje mu znaczne szanse w walce z konkurencją. Naturalnie zasadniczym pozostaje pytanie, na ile trafne okażą się podejmowane zakłady i pozwolą budować przewagę nad grupą, tudzież odwrotnie – sprawią, że fundusz pozostanie w tyle względem rywali. Trudno przychylić się do jednej bądź drugiej odpowiedzi z uwagi na fakt, że produkt w obecnym „wydaniu” i z osobą Kamila Sobolewskiego za sterami działa jeszcze dość krótko. W 2019 r. jak dotąd Skarbiec Dłużny Uniwersalny melduje się wśród liderów grupy pod względem wyników. Jest to jednak na razie obraz połowiczny, gdyż brakuje w nim weryfikacji „zachowania” funduszu na spadkowym rynku. Wcześniej rywalizacja z konkurencją przebiegała ze zmiennym szczęściem, z wypadkową bliska środka stawki. Na efekty większej dynamiki, z jaką produkt zdaje się dziś reagować na rynkową zmienność i okazje inwestycyjne, trzeba jeszcze nieco zaczekać, aby rzetelnie móc określić, na ile jego ocena odbiega od poprzedniej, neutralnej noty. Stąd na chwilę obecną pozostajemy przy 3-gwiazdkowym Ratingu.

Ewa Bartosiak, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Elastyczne podejście do konstrukcji portfela stwarza szanse na ponadprzeciętną efektywność zarządzania funduszem.
  • Szeroka ekspozycja na zagraniczny rynek długu, wykorzystywanie dźwigni finansowej i instrumentów pochodnych mogą wspomagać wyniki funduszu.
  • Rotacja na stanowisku zarządzającego i zmodyfikowany charakter produktu, choć same w sobą mogą być zmianą na plus, utrudniają inwestorom jego jednoznaczny odbiór.
  • Opłata zmienna za zarządzanie jest na tle grupy wysoka i naliczana od benchmarku pomniejszanego o opłatę.

TAGI:

fundusze dłużne polskie uniwersalne długoterminoweratingi i analizy funduszySkarbiec TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę