GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

09.09.2019 | ISBnews
Fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq TFI złożyły przeciwko GetBack dziewięć pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego, podał GetBack

"Fundusze Lartiq wniosły jednocześnie o udzielenie zabezpieczenia w każdej z dziewięciu spraw. Każdy z siedmiu, dotychczas rozpoznanych, wniosków o udzielenie zabezpieczenia został oddalony przez sąd. Dwa wnioski o udzielnie zabezpieczenia nie zostały jeszcze przez sąd rozpoznane" - czytamy w komunikacie.

W przypadku pięciu z wyżej powołanych pozwów sąd, w postępowaniu upominawczym, wydał przeciwko GetBack nakaz zapłaty. Łączna kwota, na którą opiewają ww. nakazy zapłaty, wynosi 64 440 713,55 zł. Na kwotę tą składają się dochodzone przez Fundusze Lartiq, należności główne, skapitalizowane odsetki oraz koszty postępowania sądowego. W przypadku jednego z wyżej powołanych pozwów sąd odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew do rozpoznania w trybie zwykłym. W przypadku trzech z wyżej powołanych pozwów, sąd nie rozstrzygnął do tej pory o wydaniu nakazu zapłaty, wskazano również.

Nakazy zapłaty, wydane przez sąd w postępowaniu upominawczym, w żaden sposób nie przesądzają o istnieniu lub zasadności roszczeń objętych pozwami.

"Emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności objętych wszystkimi powołanymi wyżej pozwami. W związku z powyższym emitent informuje, że we wszystkich sprawach w których został wydany nakaz zapłaty, emitent - z zachowaniem terminu ustawowego - wniesie stosowny sprzeciw, zaskarżając każdy z nakazów zapłaty w całości" - czytamy dalej.

Zgodnie z art. 505 Kodeksu Postępowania Cywilnego, po wniesieniu przez GetBack prawidłowego sprzeciwu, każdy z wydanych nakazów zapłaty utraci moc (przestanie istnieć), a dalsze postępowanie w sprawach wszczętych wniesionymi pozwami toczyć się będzie na drodze właściwego postępowania (zwykłego lub odrębnego) według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu przed sądami pierwszej instancji, podsumowano.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

TAGI:

GetbackLartiq TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę