Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Generali Investments TFI stawia mocno na emerytury

09.09.2019 | Artykuł sponsorowany
Reforma emerytalna i rebranding to tematy przewodnie 2019 w Generali Investments TFI. Od jesieni 2018 spółka przygotowywała się do dwóch przełomowych projektów – wejścia do grona instytucji oferujących PPK oraz zmiany akcjonariusza i w konsekwencji zmiany nazwy i logo

18 czerwca Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI) stało się formalnie częścią Grupy Generali. Do zarządu spółki dołączył Kazimierz Fedak odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i produktów.  Dwa tygodnie później ruszyła sprzedaż PPK, a Generali Investments TFI jest jedną z firm, której oferta widnieje na portalu mojeppk.pl.

Kazimierz Fedak Generali Investments TFI
Dlaczego emerytury?  – To od lat mocny obszar w naszej firmie. Prowadzimy Pracownicze Programy Emerytalne od 2001r. , konta emerytalne IKE mamy w ofercie od 2004 , a IKZE od 2012 roku. Jesteśmy bardzo wysoko oceniani zarówno przez klientów jak i w rankingach branżowych. Wejście w projekt  PPK było naturalnym krokiem w rozwoju naszej oferty – mówi Kazimierz Fedak. – Jesteśmy w trakcie podpisywania umów z  klientami z pierwszej kohorty. Sądząc po liczbie przetargów, do których zostaliśmy zaproszeni i wynikach już rozstrzygniętych postępowań, widzimy, że nasza oferta została bardzo dobrze przyjęta. Z podsumowaniami czekamy jednak na koniec pierwszego etapu projektu.- dodaje.

Należy pamiętać, że PPK to nie jedyny gorący temat emerytalny w ostatnich miesiącach. Na rynku trwa weryfikacja efektywności  wielu działających od lat dużych portfeli emerytalnych prowadzonych w formie PPE. –Tu też jesteśmy bardzo aktywni - stwierdza Fedak. –Komplementarność rozwiązań PPE i PPK sprawia, że stawiamy sobie bardzo ambitne cele patrząc na oba te rozwiązania łącznie - dodaje.

Atutem Generali Investments na rynku emerytalnym jest bez wątpienia bardzo stabilna, ugruntowana przez prawie 25 lat działalności, pozycja Towarzystwa. Program emerytalny to z założenia decyzja bardzo długofalowa, dlatego bardziej niż krótkoterminowe rekordy liczy się tu powtarzalność i przewidywalność wyników. – Nie bez znaczenia jest też kwestia bezpieczeństwa i właściwego zarządzania ryzykiem. A w tym obszarze Generali Investments ma doskonałe efekty. To nie tylko proces zarządzania przetestowany przez wiele lat w zmiennych warunkach rynkowych. Stosujemy bardzo wnikliwą analizę różnych rodzajów ryzyka już na etapie doboru aktywów do portfeli zarządzanych przez nas funduszy. I na bieżąco monitorujemy naszą ekspozycję na poszczególne rynki, waluty oraz na pojedynczych emitentów – podkreśla dalej Kazimierz Fedak.

Generali Investments TFI cały czas rozwija również ofertę indywidualnych kont emerytalnych IKE i IKZE. Najnowszą zmianą w ofercie będzie zniesienie opłat za otwarcie obu kont dla klientów bezpośrednich. – Patrząc na wyniki rankingów branżowych jesteśmy przekonani, że ta zmiana zapewni nam jeszcze lepsze miejsce w czołówce najlepszych rozwiązań tego typu na rynku. Liczymy, że będzie to impuls do zwiększenia sprzedaży tych kont przez internet – mówi Kazimierz Fedak.

Projekty emerytalne prowadzone są równocześnie z historyczną zmianą dla spółki. Znika z rynku marka Union Investment, a pojawia się Generali Investments TFI. Firma jest już na finiszu zmiany nazwy zapowiadanej od momentu wejścia do Grupy Generali. 22 sierpnia br. Nowa nazwa spółki została wpisana do KRS. – Od tego momentu zmieniliśmy wszystkie oznaczenia, adresy poczty elektronicznej, materiały reklamowe, oznaczenia siedziby i wiele innych elementów. 2 września zmieniły się wszystkie nazwy funduszy oraz pojawiła się nowa odsłona strony internetowej Towarzystwa, już w barwach Generali – wymienia Danuta Musiał, Dyrektor Marketingu i Komunikacji odpowiedzialna za wprowadzenie nowej nazwy i logo (czyli rebranding). – Kolejnym krokiem będzie czekające nas w połowie września zmiana szaty graficznej systemu transakcyjnego. Do końca roku powinniśmy zakończyć wszystkie zmiany. Dotyczą one nie tylko naszych materiałów reklamowych i systemów, ale również serwisów internetowych i materiałów informacyjnych naszych partnerów biznesowych. Prace przebiegają bardzo sprawnie – dodaje Musiał.
 
Jak to wpływa na biznes? Napływy do funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI oraz wygrywane przetargi na prowadzenie PPK i PPE pokazują, że zmiany w żadnym stopniu nie wpłynęły na  procesy biznesowe.

Nowa nazwa, to samo Towarzystwo. Teraz jeszcze silniejsze pod globalną marką. Nazywamy się Generali. Generali Investments TFI – podsumowuje Kazimierz Fedak.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy lub promocyjny. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95 i zostało wpisane do ewidencji instytucji, które mogą oferować Pracownicze Plany Kapitałowe.

TAGI:

Generali Investments TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę