Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2019) – fundusze mieszane z najwyższą oceną

06.09.2019 | Jan Chojnacki
pobierz plik: pdf
W sierpniowym rankingu sprawdziliśmy, które z funduszy mieszanych polskich utrzymuje wysoką ocenę od co najmniej roku. Takich funduszy jest 15

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Tym razem wzięliśmy pod lupę segment funduszy mieszanych. W jego ramach wydzielamy trzy główne grupy: stabilnego wzrostu, zrównoważone i aktywnej alokacji. Sprawdziliśmy, które fundusze utrzymują ocenę 4a lub 5a przez co najmniej 12 miesięcy.Największa liczba funduszy mieszanych z utrzymującą się dobrą oceną przypada dla funduszy stabilnego wzrostu. Najlepszy wynik na koniec sierpnia w tej grupie osiągnął Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - stopa zwrotu za ostatnie 36 miesięcy to +25,9%. Fundusz ten otrzymuje nieprzerwanie od 59 miesięcy ocenę 5a, a nasz zespół analityków przyznał mu najwyższy możliwy 5-gwiazdkowy rating. Fundusz 4-krotnie został nagrodzony statuetką Alfa przez analizy.pl.

Najlepszym wynikiem w całym zestawieniu może poszczycić się Investor Zrównoważony, który osiągnął 39,8% zwrotu. To pozwoliło mu, nawet przy względnie wyższej zmienności jednostki (mierzonej odchyleniem standardowym), otrzymać ocenę 5a w naszym rankingu. To zresztą reguła dla tego funduszu. W ostatnich ponad 6 latach tylko 2 razy miał relację zysku do ryzyka ocenioną niżej niż na maksymalne 5a. Fundusz posiada 5-gwiazdkowy rating. Zarówno w przypadku tego jak i poprzedniego funduszu Investors TFI wysoka stopa zwrotu to zasługa części udziałowej. Zarządzający wspomaga się bowiem akcjami z zagranicznych giełd (głównie rynki rozwinięte).

Na uwagę zasługują także fundusze Credit Agricol. Są to fundusze działające w formule „white label” – tworzone są dla klientów banku Credit Agricole, ale zarządzane są przez zespół Santander TFI. W przeciągu 36 miesięcy przy względnie niskiej zmienności jednostki, osiągnęły solidne stopy zwrotu, Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 10,9%, a Credit Agricole Dynamiczny Polski 15,2%.

Dobrą formą cechują się fundusze Generali Investments TFI (do niedawna jeszcze Union Investment TFI). Generali Stabilny Wzrost swój wynik osiąga głównie dzięki selekcji, w tym również akcji zagranicznych. Część dłużna portfela składa się głównie z obligacji polskich, choć zarządzający szuka rentowności również na rynku długu w Rumunii, Chorwacji i Turcji. Z kolei Generali Korona Zrównoważony już od 18 miesięcy utrzymuje ocenę 4a. Jest to jeden z najstarszych funduszy dostępnych na rynku. Swoją działalność rozpoczął jako Korona Zrównoważony w 1995 roku.  

W grupie funduszy mieszanych aktywnej alokacji najlepszy wynik za ostatnie 36-mies. (11,1%) osiągną Novo Aktywnej Alokacji. Jest to niewielki fundusz (28,4 mln zł aktywów na koniec lipca). Zarządzający inwestuje w instrumenty udziałowe i dłużne w proporcji, którą uzna za właściwą w odpowiednim momencie. Z czerwcowego sprawozdania wynika, że akcje stanowiły ponad 50% portfela. Fundusz od 12 miesięcy utrzymuje ocenę 5a.
 

TAGI:

fundusze aktywnej alokacjifundusze mieszanefundusze mieszane polskie zrównoważonefundusze stabilnego wzrostuwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę