Piąty ETF na warszawskiej giełdzie

05.09.2019 | Anna Zalewska
W czwartek na GPW zadebiutował Beta ETF mWIG40 TR – drugi polski ETF. Na giełdzie do tej pory dostępne były tylko 4 fundusze tego typu: trzy z luksemburkiej firmy Lyxor i jeden z AgioFunds TFI. Wkrótce mają do nich dołączyć kolejne dwa

Beta ETF mWIG40TR to drugi polski ETF (Exchange Traded Fund) z oferty AgioFunds TFI. Pierwszy - ETF na WIG20TR – zadebiutował na początku stycznia br. Do końca sierpnia zgromadził 22,56 mln zł aktywów.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Fundusze ETF, czyli Exchange Traded Funds, to fundusze, których zadaniem jest odzwierciedlanie (inaczej replikacja) zachowania się danego indeksu lub instrumentu bazowego. Certyfikaty funduszu portfelowego FIZ-a, czyli tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, są notowane na giełdzie na zasadach podobnych jak akcje. Można je kupować i sprzedawać podczas sesji giełdowych. Ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).


Nowy ETF będzie odzwierciedlał zachowanie indeksu dochodowego mWIG40TR (total return), grupującego 40 średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, z uwzględnieniem wypłacanych dywidend. Będzie dokonywał tzw. replikacji fizycznej, czyli faktycznie będzie nabywał akcje wchodzące w skład indeksu (w co najmniej 75%). Jest to obecnie bardziej oczekiwana i częściej wykorzystywana forma replikacji od tzw. syntetycznej. Sam fundusz nie będzie wypłacał dywidendy, będzie ona akumulowana, powiększając tym samym jego aktywa (a co za tym idzie wartość certyfikatu).

Opłata stała za zarządzanie wyniesie 0,8% rocznie, czyli będzie nieco wyższa niż w pierwszym ETF-ie (0,5%). Nabycie certyfikatów wiąże się także z opłatą transakcyjną na rzecz domu maklerskiego. Wartość jednego certyfikatu wynosi obecnie ok. 50 zł (1/100 indeksu mWIG40TR). Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem inicjatywy Beta Securities Poland.

Fundusze ETF dostępne na polskiej giełdzie


Poza nowym funduszem na warszawskiej giełdzie notowane są jeszcze cztery inne ETF-y. Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ odwzorowuje zachowanie WIG20 TR. Podobnie jak ETF utworzony przez firmę inwestycyjną Multi Units Luxembourg, który jest dostępny od września 2010 r. Kolejne dwa ETF-y, także utworzone przez luksemburską firmę, odzwierciedlają główny indeks giełdy niemieckiej (DAX) oraz amerykańskiej (S&P500). Są one dostępne od maja 2011 r.

W planach AgioFunds TFI jest wprowadzenie kolejnych ETF-ów na warszawską giełdę w najbliższych miesiącach. Wśród nowości wymienia się Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ, który będzie stosować krótką sprzedaż, dzięki czemu pozwoli zarabiać na spadkach oraz ETF, którego celem będzie odwzorowanie wartości indeksu WIG20lev odzwierciedlającego dwukrotności zmiany wartości indeksu WIG20. 
 
Fundusze ETF to niejedyny rodzaj funduszy pasywnie zarządzanych. Klienci mają też do wyboru tzw. fundusze indeksowe, do których należą m.in. fundusze inPZU, Ipopema mIndeks czy wybrane z oferty PKO TFI. Fundusze ETF są raczej dla inwestorów mających większe doświadczenie w inwestowaniu, m.in. ze względu na wyższą płynność, natomiast indeksowe do szerszego grona. 

TAGI:

ETFprodukty

zobacz także

↑ na górę