Nowy indeks na GPW i nowy fundusz PZU

04.09.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Shutterstock.com
Prezesi giełd regionu Europy Środkowo-Wschodniej podpisali list intencyjny dotyczący rozpoczęcia publikacji nowego indeksu – CEEplus. Równocześnie, TFI PZU poinformowało o nowym funduszu pasywnym odwzorowującym ten indeks

Uruchomienie indeksu zostało oficjalnie ogłoszone, w obecności Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, w trakcie panelu „Utworzenie wspólnego indeksu giełdowego dla regionu Trójmorza -  szanse i korzyści” podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) będzie odpowiadać za kalkulację i publikację indeksu.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Uruchomienie wspólnego indeksu giełdowego dla firm działających w państwach grupy V4 oraz Chorwacji, Rumunii i Słowenii to ważny krok w kierunku pogłębienia współpracy regionalnej i jednocześnie otwarcia regionu na świat. Trójmorze ma szanse stać się gospodarczym sercem Europy. Podczas gdy Unia Europejska przechodzi kryzys spowolnienia, Europa Środkowa dysponuje potencjałem, który jeszcze nie został w pełni wykorzystany. Narzędzie, jakim będzie indeks CEEplus zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu i pozwoli nam rozwijać się w jeszcze szybszym tempie – podkreślił Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

W portfelu indeksu znajdzie się ponad 100 najbardziej płynnych spółek notowanych na rynkach regulowanych giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej: Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie, Lublanie, Pradze, Warszawie, Zagrzebiu. Kwalifikacja spółek do indeksu będzie bazować na kryterium płynności - średnie obroty na sesję o wartości co najmniej 90 tys. EUR w ciągu 6 miesięcy. Udział spółek w indeksie będzie wyznaczany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie z uwzględnieniem limitów wynikających z reguły 5/10/40 (największa spółka do 10%, spółki o wadze powyżej 5% nie mogą w sumie przekraczać w indeksie wagi 40%). Dodatkowo spółki z jednego kraju nie będą mogły stanowić więcej niż 50% portfela indeksu, co w praktyce będzie dotyczyć jedynie spółek notowanych na GPW.

Nowy fundusz pasywny TFI PZU

Indeks będzie instrumentem bazowym dla nowego funduszu – inPZU CEEplus. Zostanie on dołączony do istniejącego parasola funduszy indeksowych inPZU.

Indeks będzie śledził zmiany cen akcji najbardziej płynnych spółek notowanych na tych giełdach. Opłata za zarządzanie, podobnie jak w przypadku wszystkich funduszy inPZU, wyniesie 0,5 proc. rocznie. Innych opłat nie będzie – mówi Marcin Adamczyk, doradca zarządu PZU ds. projektów inwestycyjnych.

Fundusz inPZU CEEplus będzie wykorzystywał wszystkie trzy używane dotychczas w pozostałych funduszach inPZU metody replikacji – pełną, syntetyczną i metody doboru próby.

Zależy nam na wiernym, a jednocześnie efektywnym kosztowo, odwzorowaniu stopy zwrotu z indeksu, który zawiera ponad 100 akcji z różnych rynków i wyrażonych w kilku walutach – mówi Marcin Adamczyk

Młodzi się interesują

Od września ubiegłego roku bilans sprzedaży funduszy z parasola inPZU wynosi prawie +130 mln zł, a aktywa we wszystkich sześciu dobijają pomału do 700 mln zł. Marcin Adamczyk pozytywnie ocenia sprzedaż i wskazuje na zainteresowanie młodych.

Jak pokazują nasze dane, aż 62 proc. z odwiedzających platformę inPZU stanowią osoby poniżej 44 roku życia. To niezwykle istotne żeby właśnie osoby młode przekonały się do długoterminowego oszczędzania, do którego przecież fundusze inPZU – oferujące ekspozycje na szereg klas aktywów przy jednej niskiej opłacie, są stworzone – mówi Adamczyk.

Na pytanie o dalsze plany rozwoju oferty funduszy indeksowych, ekspert z PZU jest wstrzemięźliwy z odpowiedzią.

Wprawdzie pokrywamy już dużą część klas aktywów, ale wciąż jest jeszcze wiele miejsca do rozwoju platformy i oferty inPZU. Nie chciałbym teraz odkrywać wszystkich kart, mogę jednak zapewnić, że w przeciągu kilku najbliższych tygodniu poinformujemy o kolejnych funduszach inPZU, które już przygotowujemy z naszym partnerem zagranicznym – mówi Adamczyk.    

TAGI:

CEEplusfundusze indeksoweGPWinpzuMarcin AdamczykTFI PZU

zobacz także

↑ na górę