Pierwszy fundusz pasywny w ofercie NN Investment Partners TFI

03.09.2019 | analizy.pl
3 września ruszyły notowania WIG-ESG - nowego indeksu warszawskiej giełdy (GPW). Do odwzorowania notowań tego wskaźnika będzie dążył najnowszy fundusz NN Investment Partners TFI

WIG-ESG grupuje spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, ale wagi poszczególnych emitentów są inne niż w indeksach źródłowych. Spółki o wysokich ocenach pod względem kryteriów ESG (environmental – środowiskowych, social – społecznych i governance – ładu korporacyjnego) są premiowane wyższym udziałem w WIG-ESG. Z kolei przedsiębiorstwom, które wypadają słabo, jest przyznawane mniej miejsca w indeksie i – w efekcie – również w portfelu nowego funduszu NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

- Indeks WIG-ESG jest odpowiedzią Giełdy Papierów Wartościowych na rosnące zainteresowanie inwestorów giełdowych tematyką odpowiedzialnego inwestowania. Na świecie występuje coraz silniejszy trend inwestowania w akcje przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności kwestie odpowiedzialności społecznej i środowiskowe oraz dbające o relacje ze swoimi interesariuszami. Ponadto wpływ na udział spółki w indeksie będzie miał stopień przestrzegania przez spółki giełdowe najwyższych standardów ładu korporacyjnego. Indeks WIG-ESG jest obliczany przez GPW, a przy kompozycji jego portfela pod uwagę brane są informacje dostarczane przez niezależną firmę z międzynarodową renomą – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Strategia nowego funduszu NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania dopuszcza niewielkie odchylenia względem indeksu, co do zasady jednak jej celem jest replikacja WIG-ESG. Maksymalna opłata za zarządzanie wyniesie 0,80% dla inwestorów instytucjonalnych i 0,99% dla indywidualnych. 

Przeczytaj także: Tanie, przejrzyste rozwiązanie. Do tego promujące przyzwoitość na rynku kapitałowym


Fundusz uzupełni gamę funduszy odpowiedzialnych w ofercie NN TFI. - W ofercie towarzystwa są także NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania, w którym włączenie analizy ESG do procesu inwestycyjnego jest najgłębsze – do portfela funduszu trafiają wyłącznie spółki realizujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Stopień niżej znajduje się NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania, który wyklucza całkowicie z portfela pewne grupy emitentów (np. spółki opierające działalność na węglu) i równolegle do standardowej analizy fundamentalnej promuje spółki o wysokich ocenach ESG. Natomiast NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania do portfela dodaje ESG w podstawowym zakresie – tłumaczy Radosław Sosna, zarządzający NN Investment Partners TFI.

NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania powstał z przekształcenia funduszu dla inwestorów instytucjonalnych NN FIO Akcji 2, o aktywach rzędu 1,6 mld zł. Zamiarem NN Investment Partners TFI jest włączenie go do funduszu parasolowego NN FIO po otrzymaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (wniosek został już złożony). W ten sposób NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania stanie się dostępny dla inwestorów indywidualnych.


TAGI:

NN Investment Partners TFInowe funduszeproduktyRadosław Sosna

zobacz także

↑ na górę