Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Podsumowanie tygodnia na rynku funduszy inwestycyjnych (2019-08-30)

30.08.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: sergign / Shutterstock.com
Zmiany we władzach IZFiA, zapowiedź oficjalnego hasła reklamującego PPK oraz publikacja raportu o strukturze oszczędności gospodarstw domowych i aktywów funduszy zagranicznych, to najważniejsze informacje z naszego serwisu mijającego tygodnia

Do zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami dołączyła Małgorzata Rusewicz, dotychczasowa prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Wesprze Marcina Dyla, prezesa IZFiA. Spraw do załatwienia jest dużo – między innymi rozwiązanie kwestii tzw. „zachęt”, które dziś paraliżują współpracę pomiędzy dystrybutorami funduszy a TFI, kontrowersyjna dematerializacja certyfikatów funduszy zamkniętych (może to prowadzić do rzadszych i bardziej kosztownych emisji certyfikatów) czy kwestia ponownej publikacji wycen niepublicznych funduszy zamkniętych (te przestano publikować, również na naszym serwisie po stanowisku KNF z marca 2018 roku). Małgorzata Rusewicz, obok zasiadania w zarządzie IZFiA, będzie dalej kierować pracami IGTE.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Ponadto, Radę IZFiA wzmocniła Ewa Małyszko, prezes PFR TFI. Towarzystwo jest instytucją wyznaczoną w PPK, to znaczy, że żadnemu pracodawcy nie będzie mogło odmówić uruchomienia pracowniczego planu kapitałowego. PFR TFI wzmacnia dotychczas siedmioosobową Radę IZFiA, w skład której wchodzą zarówno reprezentanci niezależnych TFI, jak i tych powiązanych z dużą grupą kapitałową.

Rosną oszczędności polskich gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe zgromadziły na koniec czerwca ponad 1,5 biliona złotych w aktywach finansowych, o prawie 20 mld zł więcej niż kwartał wcześniej. Na samych depozytach bieżących i terminowych ulokowane jest 864 mld zł, w gotówce prawie 215 mld zł, w OFE 162 mld zł, w szeroko dostępnych funduszach inwestycyjnych 131 mld zł, w akcjach szacunkowo 55 mld zł, w UFK niespełna 50 mld zł, w obligacjach 23 mld zł. W oczy rzuca się spadek aktywów na depozytach terminowych (o -7,5 mld zł k/k), co prawdopodobnie spowodowane jest wyraźnie wyższą inflacją (2,6% na koniec czerwca) od średniego oprocentowania depozytów do 12 miesięcy (1,6%). W związku maleje zainteresowanie lokatami.
 
Rośnie za to wartość środków ulokowana w najmniejszej wyróżnianej przez nas kategorii oszczędności – zagranicznych fudnuszach inwestycyjnych. Według danych zbieranych przez nas od czterech zagranicznych zarządzających, aktywa w kwartał wzrosły do 5,44 mld zł (+1,4%). To efekt zarówno dodatniego bilansu sprzedaży (szacunkowo ok +78 mln zł w drugim kwartale), jak i dobrej koniunktury na globalnych rynkach.

Wartość depozytów bieżących i terminowych

 

MojePPK w analizy.player

Robert Zapotoczny, szef portalu MojePPK.pl, w rozmowie z Robertem Stanilewiczem przekonywał do PPK i zapowiedział szeroką kampanię reklamową wraz z nowym, jeszcze nieujawnionym, hasłem. Przyznał, że portal zamierza publikować dane o stanie środków na kontach uczestników planów w przeciągu najbliższych trzech lat.
 

Warto przeczytać

W mijającym tygodniu pisaliśmy o tym, jak zrezygnować z wpłat do PPK (a właściwie zawiesić wpłaty na cztery lata z możliwością przedłużenia zawieszenia). Zapowiedzieliśmy również konferencję IGTE, na której prezentację wprowadzającą do świetnie zapowiadającej się dyskusji wygłosi Michał Duniec, prezes Analiz Online. Ponadto, poinformowaliśmy o zamianie uczestników w Lidze Ekspertów – Agatę Filipowicz-Rybicką zastąpił Zbigniew Obara, menedżer Zespołu Analiz i Doradztwa w Biurze Maklerskim Alior Banku.
 

TAGI:

aktywa funduszy zagranicznychEwa MałyszkoIZFiAMałgorzata Rusewiczpodsumowanie tygodniaPPKstruktura oszczędności

zobacz także

↑ na górę