Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Zysk netto grupy PZU w II kw. 19 wyniósł 734 mln zł

29.08.2019 | analizy.pl
Wynik finansowy netto grupy PZU przypisany jednostce dominującej za I półrocze wyniósł 1,48 mld zł.

W komunikacie oraz prezentacji spółki czytamy m.in.:
  • PZU podpisało umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) z partnerami zatrudniającymi ponad 100 tysięcy pracowników.
  • WZA zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 2,8 zł na 1 akcję.
  • Przyspieszył wzrost składki z indywidualnych ubezpieczeń ochronnych +37% r/r w II kw. 2019; mimo niesprzyjających warunków rynkowych dla UFK. Dynamika rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych ograniczana jest przez niepewność regulacyjną: systemowy przegląd konstrukcji produktów na rynku oraz sygnalizowana rekomendacja / zalecenia nadzoru dla rynku.
  • Wzrosły aktywa zgromadzone w funduszach zarządzanych przez TFI PZU
Według PZU wzrost aktywów był efektem:
  • dodatniego salda napływów środków w ramach kanału bankowego Grupy PZU oraz pozostałych dystrybutorów Third Party (głównie ING Bank oraz Bank Millennium) będące efektem wyższej alokacji składki w fundusze TFI PZU
  • wysokiej sprzedaży nowych programów PPE jako atrakcyjnego benefitu pozapłacowego dla pracowników partnerów PZU
  • osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu na aktywach pod zarządzaniem (Polonez i Dłużny Aktywny na czele TFI z najwyższymi stopami zwrotu w swoich grupach porównawczych).

TAGI:

PZUwyniki finansowe towarzystw

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę