Jak zrezygnować z PPK? Wzór deklaracji o rezygnacji

28.08.2019 | Jan Chojnacki
Źródło: Gajus / Shutterstock.com
pobierz plik: pdf
Chcesz odstąpić od PPK? Zastanów się, czy warto. Jeśli się zdecydujesz, sprawdź, z czym to się wiąże

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Każdy pracownik (spełniający odpowiednie warunki) jest automatycznie zapisywany do Pracowniczego Planu Kapitałowego, ale z oszczędzania w PPK może zrezygnować w dowolnym momencie. Wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację i w formie papierowej przedstawić ją pracodawcy. Zawiera ona dane firmy oraz dane osoby rezygnującej. Osoba rezygnująca musi także potwierdzić, że jest świadoma konsekwencji złożenia deklaracji oraz złożyć podpis. Pracodawca zawiesza dokonywanie wpłat począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację. Wpłaty na PPK pobrane w miesiącu składania rezygnacji podlegają zwrotowi. Natomiast środki już zgromadzone na rachunku PPK dalej na nim pozostają.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

rezygnacja ppkZAMÓW KONSULTACJĘ i spersonalizowany raport dotyczący wyboru instytucji zarządzającej PPK. Kompleksowo analizujemy oferty wszystkich instytucji zarządzających. Zwracamy uwagę na wszystkie najważniejsze aspekty, w tym na: doświadczenie, efektywność zarządzania kapitałem, kadrę zarządzającą, pomoc w obsłudze programu czy koszty.
 

Jak wybrać PPK. Doradztwo przy wyborze PPK.

Rezygnacja z oszczędzania w PPK oznacza tak naprawdę jedynie zawieszenie wpłat (uczestnikiem PPK jest się przez cały czas), w dodatku na czas określony. Po 4 latach następuje bowiem automatyczne wznowienie dokonywania wpłat, o czym pracodawca musi poinformować takiego pracownika do ostatniego dnia lutego danego roku. Pracownik może ponownie złożyć deklarację rezygnacji – na kolejne 4 lata. Może też w każdej chwili powrócić do PPK – wystarczy złożyć pracodawcy pisemny wniosek o dokonywanie wpłat.

Czy warto?

Rezygnując z oszczędzania w PPK, pracownik de facto traci możliwość otrzymywania rocznych dopłat od państwa oraz dodatkowe składki wpłacane na PPK przez pracodawcę. Osoby, które nie nabyły uprawnienia do wpłaty powitalnej przed złożeniem deklaracji, składając ją, rezygnują z otrzymania tej wpłaty. Nie uczestnicząc w PPK, tracą też możliwość odłożenia sporej kwoty na emeryturę dosyć niskim kosztem.

Zwrot środków zgromadzonych w PPK – wypłata przed ukończeniem 60. roku życia

Rezygnacja z oszczędzania w PPK nie jest równoznaczna z wypłatą zgromadzonych wcześniej środków. Aby wypłacić je wcześniej niż przewiduje ustawa (czyli przed ukończeniem 60. roku życia) należy złożyć wniosek o wypłatę (zwrot środków). Traci się jednak część korzyści. Wypłata pomniejszana jest o 19% podatku dochodowego od osób fizycznych z wypracowanego zysku kapitałowego od 100% kwoty wpłaconej przez pracownika i od 70% kwoty pochodzącej od pracodawcy. Potrącane są również środki zgromadzone z tytułu dopłaty powitalnej i rocznych ze strony państwa (FUS).

Ustawodawca dał też możliwość wypłaty środków bez powyższych konsekwencji w wyjątkowych przypadkach – chodzi o zachorowanie przez uczestnika lub jego najbliższych na jedną z wymienionych w ustawie o PPK chorób lub przeznaczenie środków na wkład własny przy zakupie mieszkania. Standardowo zgromadzone środki są wypłacane po ukończeniu 60 roku życia - 25% w całości, a reszta w minimum 120 miesięcznych ratach.

Pracodawcy nie mogą zniechęcać do PPK

Jest jeszcze jedna kwestia, którą warto poruszyć, pisząc o rezygnacji. Otóż pracodawca nie może zniechęcać pracowników do oszczędzania w PPK. Zostało to uregulowane w art. 108 ustawy o PPK. Za nakłanianie osób zatrudnionych i uczestników PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK grożą sankcje karne – grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie zabronionego czynu.

TAGI:

PPK

zobacz także

↑ na górę