Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Struktura oszczędności gospodarstw domowych (czerwiec 2019)

27.08.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Ponad półtora biliona złotych – takie były oszczędności gospodarstw domowych na koniec czerwca 2019 r. Drugi kwartał był kolejnym, gdy majątek finansowy Polaków rósł, przynajmniej w ujęciu nominalnym

W akcjach spółek publicznych, obligacjach skarbowych, na depozytach, w gotówce, w szeroko dostępnych funduszach inwestycyjnych (w tym zagranicznych), w OFE oraz w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych polskie gospodarstwa domowe zgromadziły na koniec czerwca 1 506 mld zł. To oznacza wzrost o +19,6 mld zł w porównaniu ze stanem na koniec marca.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Struktura

Podobnie jak w poprzednich sześciu kwartałach, motorem napędowym aktywów gospodarstw domowych były środki na depozytach w bankach i SKOK-ach oraz gotówka. Gdy popatrzymy głębiej okaże się, że rosła wartość środków na depozytach bieżących (o +15 mld zł), podczas gdy spadała wartość depozytów terminowych (-7,5 mld zł). To prawdopodobnie efekt niskich stawek procentowych na oferowanych przez banki lokatach, które w obliczu coraz wyższej inflacji nie są w stanie zapewnić utrzymania realnej wartości oszczędności. W związku z tym ten ulubiony instrument oszczędnościowy polskich gospodarstw domowych traci w ich oczach. Obecnie średnie oprocentowanie depozytów do 12 miesięcy wynosi 1,6% i od co najmniej dwóch lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Z kolei inflacja CPI w poprzednich miesiącach wyraźnie przyspieszyła z 1,1% r/r w grudniu ubiegłego roku do 2,6% na koniec czerwca.

Struktura

Być może częściowo środki wycofywane z lokat znajdują swoje „ujście” w obligacjach skarbowych. To wciąż stosunkowo niewielka kategoria oszczędności, ale dynamicznie rośnie. Na koniec czerwca wartość obligacji skarbowych trzymanych przez polskie gospodarstwa domowe wynosiła 23,2 mld zł, czyli o 1,5 mld zł więcej niż trzy miesiące wcześniej. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje trzymiesięczne i dwuletnie o stałym oprocentowaniu. W czerwcu emitowane były 10-miesięczne obligacje premiowe (każda obligacja uprawnia do wzięcia udziału w losowaniu nagród pieniężnych) – sprzedano obligacje o wartości prawie 570 mln zł.

Niewiele zmieniło się w stanie posiadania jednostek krajowych funduszy inwestycyjnych. Na koniec czerwca w szeroko dostępnych funduszach inwestycyjnych ulokowane było 131 mld zł (po wyłączeniu funduszy inwestycyjnych „opakowanych” w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe). Poziom zbliżony do tego sprzed kwartału to wypadkowa spadku aktywów w funduszach absolutnej stopy zwrotu i funduszach akcji i wzrostu wartości środków w funduszach dłużnych.

O prawie 1 mld zł spadła natomiast wartość środków ulokowanych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (49,6 mld zł). Spadek aktywów obserwujemy już od dwóch lat. Wówczas (wrzesień 2017 r.) były one o 10 mld zł wyższe niż obecnie. Ujemna dynamika to pokłosie złej reputacji tych instrumentów – chodzi przede wszystkim o wysokie opłaty administracyjne i wysokie opłaty likwidacyjne za rozwiązanie umowy z ubezpieczycielem. Jednocześnie kilka produktów utworzonych na czas określony (produkty strukturyzowane) zakończyło swą działalność, a nowych tego typu praktycznie nie przybywało.

Według naszych szacunków wzrosła natomiast wartość środków trzymanych w akcjach spółek publicznych (55,5 mld zł). Nieco wyższe były również aktywa w otwartych funduszach emerytalnych (161,8 mld zł) oraz w zagranicznych funduszach inwestycyjnych (5,4 mld zł).

W kolejnych raportach prawdopodobnie pojawi się nowa kategoria oszczędności – pracownicze plany kapitałowe. Na początku będzie to niewielka pula środków, ale według założeń Ministerstwa Finansów, do 2025 r. wpłacone do nich zostanie ok. 85 mld zł.

TAGI:

oszczędnościstruktura oszczędności

Popularne


zobacz także

↑ na górę