Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Zwolnienie z podatku PIT może przekonać młodych do PPK

27.08.2019 | Esaliens TFI
Od 1 sierpnia br. pracownicy, którzy nie ukończyli 26. roku życia, są zwolnieni z podatku PIT. Decyzja fiskusa obniży koszt uczestnictwa w PPK i może mieć pozytywny wpływ na udział grupy najmłodszych pracowników w programie

Zgodnie z konstrukcją PPK obciążenia podatkowe ponoszone są w momencie dokonywania wpłaty, na którą składa się cześć pracodawcy i pracownika. Wpłata pracownika w podstawowym zakresie wynosi 2% wynagrodzenia brutto i jest potrącana po opodatkowaniu z wynagrodzenia netto. Z kolei wpłata pracodawcy wynosi w podstawowym zakresie 1,5% wynagrodzenia brutto. Ponieważ stanowi ona bieżący dochód pracownika, to z jego wynagrodzenia netto pracodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy. Dla najmłodszych pracowników zerowy podatek wpływa na wzrost wynagrodzenia netto, co sprawia, że zaoszczędzona na podatku kwota może być wyższa od kwoty wpłaty podstawowej na PPK, opłacanej z wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo, w tym przypadku, pracownik poniżej 26. roku życia nie ponosi również kosztów zaliczki na podatek PIT od składki pracodawcy.

ZAMÓW KONSULTACJĘ i spersonalizowany raport dotyczący wyboru instytucji zarządzającej PPK. Kompleksowo analizujemy oferty wszystkich instytucji zarządzających. Zwracamy uwagę na wszystkie najważniejsze aspekty, w tym na: doświadczenie, efektywność zarządzania kapitałem, kadrę zarządzającą, pomoc w obsłudze programu czy koszty.
 

Jak wybrać PPK. Doradztwo przy wyborze PPK.


W oszczędzaniu na emeryturę dużym wyzwaniem jest rozpoczęcie tego procesu jak najwcześniej. Zwykle o emeryturze „na poważnie” zaczynamy myśleć po przekroczeniu 30 czy 40 lat. PPK w tym przypadku dostarcza jednak młodym jeszcze jednego argumentu, by pozostawać jego uczestnikiem. Zgromadzony kapitał nie jest bowiem „zamrożony” – można z niego skorzystać przy nagłej potrzebie życiowej, takiej jak np. wkład własny przy zakupie mieszkania na kredyt, pokrycie kosztów leczenia najbliższej rodziny czy utrzymanie płynności finansowej w momencie, gdy jesteśmy bez pracy. We wskazanych sytuacjach środki zbierane w ramach PPK, mogą zostać uruchomione, znacznie pomagając uczestnikowi programu. Nie trzeba więc czekać do emerytury, by w razie naglącej potrzeby z nich skorzystać. Zatem odległa w przypadku młodych ludzi perspektywa emerytury nie musi być wcale priorytetem, by można było w pełni korzystać z preferencyjnych warunków gromadzenia kapitału na PPK.
 
Czas oszczędzania to jeden z kluczowych czynników wpływających na powodzenie całego procesu – im wcześniej rozpoczniemy, tym większa szansa na zgromadzenie satysfakcjonującego kapitału i często mniejsze wyrzeczenia, bo nie ciąży na nas presja stworzenia „poduszki emerytalnej” w 5 albo 10 lat. Wypłaty kapitału z PPK po 60. roku życia każdorazowo są zwolnione z tzw. podatku Belki. Natomiast najmłodsi pracownicy dzięki ostatnim zmianom mogą liczyć tutaj na dodatkową premię, która z czasem może pomóc zachęcić tą grupę do odpowiedzialnego budowania przyszłości już na początku kariery zawodowej, właśnie poprzez PPK.

Robert Juszczak, Esaliens TFI

TAGI:

PPK

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę