Saturn TFI odwoła się od decyzji KNF

23.08.2019 | analizy.pl
Źródło: EmEvn / Shutterstock.com
KNF odebrała Saturn TFI zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Saturn informuje, że odwoła się od decyzji i podejmie wszelkie działania, aby się bronić

Przypomnijmy, że we wtorek Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Saturn TFI 5 mln zł kary za naruszenia przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i cofnęła towarzystwu zezwolenie na wykonywanie działalności. Sankcjom nadano rygor natychmiastowej wykonywalności. W komunikacie Komisja zarzuciła Saturnowi niewykonywanie bieżącego nadzoru podmiotowi, któremu Saturn powierzył zarządzanie funduszami wierzytelności. Owym podmiotem był GetBack.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Na odpowiedź Saturna nie trzeba było długo czekać.

Saturn kwestionuje w całości zasadność zarzutów stawianych przez KNF i będzie składał właściwe środki odwoławcze od decyzji KNF. Jednocześnie informujemy, że decyzji KNF w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w tym zakresie powoduje, że od dnia 21 sierpnia 2019 roku fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Saturn reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy, a Saturn przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. Nałożona przez KNF kara wiąże się z sytuacją w sześciu sekurytyzowanych funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których pomysłodawcą oraz których portfelami sekurytyzowanych wierzytelności zarządzał GetBack S.A. w restrukturyzacji – czytamy w komunikacie Saturn TFI.

Towarzystwo poinformowało, że będzie „podejmować wszelkie działania, aby chronić swoje dobre imię”.

TAGI:

kara nałożona przez KNFKNFSaturn TFI

zobacz także

↑ na górę