Fundusze o najwyższej dynamice aktywów w ostatnim roku

12.08.2019 | Jan Chojnacki
Fundusze dłużne najbardziej dynamiczne? Tak, jeśli weźmiemy pod uwagę dynamikę aktywów pod zarządzaniem

Ostatnio pisaliśmy o tym, jak wyglądała dynamika aktywów według TFI w pierwszym półroczu 2019 roku. Dziś popatrzymy na to, które fundusze w ostatnim roku urosły najszybciej. Poniższa tabela przedstawia zestawienie dziesięciu detalicznych funduszy inwestycyjnych, cechujących się najwyższą, dodatnią dynamiką aktywów. Pod uwagę wzięliśmy te fundusze, których aktywa netto roku temu wynosiły co najmniej 10 mln zł. Celowo nie podaliśmy dynamiki, żeby nie sugerować, że dany fundusz zarobił kilkaset procent.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

 
Fundusze

Nie jest zaskoczeniem, że zdecydowana większość to fundusze dłużne. To zresztą jedyny segment (na osiem przez nasz wyszczególnionych), którego aktywa w ostatnich 12 miesiącach (sierpień ’18 – lipiec ’19) wzrosły.

Najwięcej funduszy w zestawieniu ma TFI PZU. Funduszami o najwyższej dynamice aktywów są PZU Dłużny Aktywny i PZU Dłużny Rynków Wschodzących. To zasługa wysokiej sprzedaży – bilans dla pierwszego w ostatnich 12 miesiącach to ponad +97 mln zł, a dla drugiego prawie +117 mln zł. Na dynamikę aktywów wpływ miały również solidne stopy zwrotu. W badanym okresie PZU Dłużny Aktywny wypracował +6,5%, a PZU Dłużny Rynków Wschodzących +11,2%. Ostatni rok upłynął TFI PZU na bardzo dobrej sprzedaży właśnie funduszy dłużnych – w sumie bilans wyniósł +1,4 mld zł. Poza dwoma wspomnianymi, wysoką sprzedaż odnotowały dwa flagowe fundusze PZU Oszczędnościowy i PZU Papierów Dłużnych POLONEZ oraz obecny w powyższym zestawieniu PZU Sejf+.

Jednym z dwóch „nie-dłużnych” funduszy jest AXA Akcji Rynków Wschodzących. Wysoka dynamika aktywów to zasługa nie tyle stopy zwrotu – ta za ostatnie pełne 12 miesięcy była ujemna (-3,0%) – co dobrych wyników sprzedażowych. Szczególnie w styczniu tego roku, gdy do funduszu pozyskano ponad +53 mln zł netto, a dla całego towarzystwa był to najlepszy w historii miesiąc pod względem sprzedaży. Drugim funduszem akcji o wysokiej dynamice aktywów jest Santander Prestiż Technologii i Innowacji – to najmniejszy fundusz w zestawieniu, który dość regularnie (poza kilkoma miesiącami) pozyskiwał środki na przestrzeni ostatniego roku.

Wysoką dynamiką sprzedaży i to na bardzo dużych aktywach, cechuje się za to PKO Obligacji Długoterminowych – na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy aktywa netto funduszu wzrosły ponad czterokrotnie z 769 mln zł do prawie 3,5 mld zł. W tym samym czasie z PKO Obligacji Skarbowych odpłynęło prawie -2,2 mld zł netto. Te „przetasowania” w aktywach funduszy towarzystwa wynikają z przekierowania sprzedaży na fundusz o wyższym duration portfela, który, zdaniem towarzystwa, ma w obecnych warunkach rynkowych, wyższy potencjał do osiągania solidnych wyników. I faktycznie, stopa zwrotu za ostatnie pełne 12 miesięcy w przypadku PKO Obligacji Długoterminowych wynosi +2,8%, a w PKO Obligacji Skarbowych tylko +0,8%.

TAGI:

fundusze dłużnesaldo wpłat i wypłatsprzedaż detaliczna

zobacz także

↑ na górę