Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Caspar Ochrony Kapitału do likwidacji

08.08.2019 | analizy.pl
Caspar TFI poinformowało o planowanym rozpoczęciu likwidacji funduszu Caspar Ochrony Kapitału

Likwidacja rozpocznie się 5 września 2019 r. Środki inwestorów, którzy nie złożą zleceń odkupienia lub zamiany będą podlegały odkupieniu przez towarzystwo w trakcie procesu likwidacji. Uzyskane środki zostaną przekazane na rachunek bankowy przypisany do danego klienta.

Na koniec lipca w Caspar Ochrony Kapitału było ulokowane nieco ponad 5 mln zł aktywów. Fundusz powstał w grudniu 2014 r. z przekształcenia innego funduszu. Od tego czasu wypracował stopę zwrotu na poziomie +8,5%, co jest wynikiem o 2 pkt. proc. wyższym niż średnia dla bezpośrednich konkurentów z grupy papierów dłużnych polskich skarbowych.

TAGI:

Caspar TFIfundusze dłużne skarbowefundusze ochrony kapitałuprodukty

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne


zobacz także

↑ na górę