PPK zmieni nasze podejście do oszczędzania

08.08.2019 | Artykuł PFR TFI


PFR TFI chce dbać o wprowadzanie i przestrzeganie dobrych praktyk zarządzania na rynku usług realizowanych w ramach programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, zarówno w zakresie informowania, jak i kontaktowania się z uczestnikami. To bez wątpienia elementy kluczowe w zdobywaniu zaufania do PPK

Chociaż tych kilkadziesiąt dni funkcjonowania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych to zdecydowanie zbyt mało czasu, by wyciągać daleko idące wnioski i prowadzić głębokie analizy, to jednak można już sobie pozwolić na wstępne, i dlatego też nacechowane ostrożnością, podsumowania.

Według wstępnych danych od 1 lipca do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiło ponad 400 przedsiębiorstw, które podpisały z instytucjami finansowymi umowy o zarządzanie PPK. Z jednej strony to ciągle niewiele, z drugiej – patrząc na kalendarz i formalności związane z wyborem i umową – to niezły wynik i dobra prognoza na przyszłość.

Dziś nie ulega wątpliwości, że zgodnie z naszymi przewidywaniami kampania informacyjna i edukacyjna związana z rozwiązaniami zapisanymi w ustawie i korzyściami wynikającymi dla uczestnika programu PPK musi i powinna być prowadzona przez najbliższe kilka lat. Rzecz polega nie na zmianie obsługującego nas „okienka”, ale na zmianie przekonań zakorzenionych od pokoleń i idącej w ślad za tym praktyki, że najlepszym sposobem na oszczędzanie są domowe zakamarki lub zakup „trwałych dóbr”.

ZAMÓW KONSULTACJĘ i spersonalizowany raport dotyczący wyboru instytucji zarządzającej PPK. Kompleksowo analizujemy oferty wszystkich instytucji zarządzających. Zwracamy uwagę na wszystkie najważniejsze aspekty, w tym na: doświadczenie, efektywność zarządzania kapitałem, kadrę zarządzającą, pomoc w obsłudze programu czy koszty.
 

Jak wybrać PPK. Doradztwo przy wyborze PPK.


Jak wybrać PPK. Doradztwo przy wyborze PPK.


Chcemy – biorąc pod uwagę interes naszej Ojczyzny – aby proponowana zmiana nie ograniczała się tylko do sposobu oszczędzania. To byłby połowiczny sukces. Ważny, bo umożliwiający planowanie bezpiecznej finansowej przyszłości po okresie aktywności zawodowej, ale jednocześnie niepozwalający w pełni wykorzystać wszystkich korzyści, które mogą i powinny pojawiać się wraz z przystępowaniem kolejnych grup pracowników do systemu. Mówimy tutaj o niebagatelnej kwocie, szacowanej – w zależności od sposobu liczenia – na kilka do kilkuset miliardów złotych, które mogą i powinny zasilić polską gospodarkę.

Przypomnijmy, że z PPK będzie mogło skorzystać ok. 11,5 mln pracowników, w tym ok. 9 mln osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Dziś w globalizującej się gospodarce, którą coraz mocniej wiążą międzynarodowe relacje kapitałowe i kooperacyjne, krajowy kapitał staje się gwarantem stabilności funkcjonowania państwa. To kapitał odporny na zawirowania w innych rejonach świata. Ostatnie kilkanaście lat pokazało, że co prawda kapitał nie ma narodowości, ale jednym z bezpośrednich i pierwszych następstw spowolnienia, recesji oraz kryzysów na rynkach rodzimych funduszy w Polsce czy, idąc dalej, naszej części Europy jest wycofywanie środków lub błyskawiczne ograniczanie ich aktywności, krótko mówiąc – spieniężanie aktywów.

W PFR TFI jesteśmy przekonani, że odpowiednie połączenie nawet początkowo małych, krajowych zasobów pozwoli na wypracowanie korzyści, z których będziemy mogli czerpać wszyscy. Zwłaszcza że – co ma niebagatelne znaczenie – środki z PPK będą miały charakter kapitału długoterminowego. Tylko przy odpowiednim czasie odkładania, liczonym w dziesięcioleciach, sformułowanie, że z małych sum buduje się pokaźne kwoty, nabiera znaczenia. To zresztą kolejny – po zmianie podejścia do oszczędzania i utrwaleniu przekonania, jak ważne jest uruchomienie naszych składek i oszczędności dla rozwoju krajowej gospodarki – aspekt systemu PPK.

Przez całą drugą połowę XX wieku, gdy Polacy żyli w stanie permanentnych braków i „polowania” praktycznie na wszystkie dobra, utrwalało się przekonanie, że odłożone pieniądze tracą szybko na wartości, że należy jak najszybciej zamieniać je na konkretne i możliwe do zdobycia i zbycia dobra. Jednocześnie nikt nie brał pod uwagę cyklu życia przedmiotów oraz ich wpływu na naszą sytuację finansową, zarówno aktualną, jak i przyszłą. Ci z nas, którzy byli wtedy czynni zawodowo, wiedzą, że mieliśmy inne priorytety. Dziś najwyższy już czas, żeby takie podejście uległo zmianie. Przede wszystkim dlatego, że państwo ani żadna instytucja tworząca, aktualnie lub w przyszłości, system powszechnych i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych nie zapewni środków na dostatnią emeryturę. Jedynym sposobem zabezpieczenia swoich potrzeb, aspiracji i środków na realizację własnych planów jest i będzie oszczędzanie.

To nie jest to samo

Nadal spotykamy się z nieuprawnionymi porównaniami do OFE, z trudnościami w zrozumieniu tej subtelnej różnicy, jak się ma odkładanie części obowiązkowej składki do oszczędzania własnych pieniędzy. Warto podkreślać, że w przypadku PPK prywatność gromadzonych środków jest zapisana w ustawie; że na gruncie prawa obowiązującego w Unii Europejskiej nikt nie może tych pieniędzy zabrać albo zmienić ich przeznaczenia. Oznacza to, że uczestnik w dowolnej chwili ma dostęp do swoich pieniędzy i może zdecydować o ich wypłacie. Taki zapis sprawia, że PPK to rozwiązanie, jakiego w Polsce jeszcze nie było – to zdecydowanie kluczowy argument, którego powinni używać wszyscy chcący zachęcać do pozostania w planach kapitałowych.

Nie było też wcześniej – wpisanych w strukturę programu – ułatwień dla uczestników, które są nowym i niepraktykowanym dotąd w Polsce – w takich programach – rozwiązaniem. Ustawodawca wprowadził możliwość wcześniejszej wypłaty środków w określonych sytuacjach i na bardzo precyzyjnie opisanych warunkach. Takie wypłaty są możliwe, gdy będą przeznaczone m.in. na wkład własny przy zakupie mieszkania lub budowie domu. Równie ważna jest możliwość skorzystania z części odłożonych środków w razie poważnej choroby – swojej, współmałżonka lub dziecka.

PFR TFI – renoma i doświadczenie

Wiele już powiedziano i napisano o roli, jaką w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych naszemu towarzystwu wyznaczył ustawodawca. Padające tu i ówdzie stwierdzenia, że jesteśmy towarzystwem drugiego lub jeszcze innego wyboru, są pozbawione jakichkolwiek. Prowadzimy nasze działania na identycznych zasadach co pozostałe 19 instytucji finansowych. Z drugiej strony naszą rolą nie jest zdobywanie rynku za wszelką cenę, ale dostarczenie usługi najwyższej jakości, tak aby wszyscy mieli komfort bezpiecznego funkcjonowania. PFR TFI jako instytucja nie ma wieloletniej praktyki w zarządzaniu funduszami emerytalnymi, ale już nasi eksperci i zarządzający takie właśnie kompetencje mają. Wyróżnia nas doświadczenie w długoterminowym inwestowaniu i dbaniu o powierzone środki. Już dziś PFR TFI zarządza, poprzez 16 wyspecjalizowanych funduszy, aktywami o wartości ponad 7,5 mld zł. Środki te inwestujemy w rozwój polskich przedsiębiorstw zarówno w kraju, jak i za granicą. Inwestujemy z powodzeniem i dobrą stopą zwrotu.

Ewa Małyszko
Prezes PFR TFI

TAGI:

Ewa MałyszkoPFR TFIPPK

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę