KNF nałożyła na Alior Bank dwie kary pieniężne o łącznej wartości 10 mln zł

06.08.2019 | analizy.pl
Źródło: Africa Studio / Shutterstock.com

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Alior Bank kary pieniężne w związku z naruszeniem przez bank przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - podała komisja po wtorkowym posiedzeniu. Naruszenia dotyczyły pośrednictwa w obrocie certyfikatami funduszy WI

Wskazane naruszenia związane były z pośrednictwem Alior Bank SA w obrocie certyfikatami inwestycyjnymi funduszy: WI Inwestycje Selektywne FIZAN, SGB WI Lasy Polskie FIZAN, WI Inwestycje Rolne FIZAN, WI Vivante FIZAN - napisano w komunikacie KNF.

"Z ustaleń przeprowadzonego postępowania wynika, że miały miejsce między innymi przypadki braku zawierania przez Bank pisemnych umów dotyczących przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z osobami nabywającymi i zbywającymi certyfikaty inwestycyjne funduszy WI w ramach obrotu wtórnego za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku" - dodano.

Ponadto, Alior Bank miał świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów, z którymi nie zawarto wcześniej umów dotyczących tego rodzaju usług.

Kara w wysokości 1 mln zł nałożona została za istotne naruszenie m.in. przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 listopada 2015 r. (maksymalny wymiar kary wynosi 10 mln zł), a kara w wysokości 9 mln zł nałożona została za naruszenie m.in. przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 21 kwietnia 2018 r. (maksymalny wymiar kary wynosi 482,85 mln zł).

Komisja podała, że na wysokość sankcji wpłynęły działania podejmowane przez bank w celu usunięcia skutków naruszeń prawa, w szczególności działania wobec osób, które za pośrednictwem banku złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszy WI.

"Bank zawiera obecnie z tymi osobami porozumienia, na podstawie których odkupuje oznaczone certyfikaty inwestycyjne. Komisja wskazuje, że tego rodzaju działania budują zaufanie do podmiotów nadzorowanych jako instytucji zaufania publicznego i są pożądane z punktu widzenia ochrony interesu klientów" - napisano.

Z komunikatu wynika, że naruszenia obejmowały brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, świadczenie usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta oraz przekazywanie klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

We wrześniu 2018 r. KNF wszczęła postępowanie w sprawie nałożenia kary w związku z podejrzeniem naruszenia przez bank przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Za: PAP

TAGI:

kara nałożona przez KNF

zobacz także

↑ na górę