Podsumowanie tygodnia na rynku funduszy inwestycyjnych (2019-07-12)

12.07.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Tero Vesalainen / Shutterstock.com
Od wielu tygodni ważnym tematem są PPK - tym razem akcent padł na pierwsze podpisane umowy. Poza tym pisaliśmy o złej passie funduszy – w pierwszej połowie roku klienci wypłacili z nich 2,2 mld zł

Instytucje podpisują pierwsze umowy PPK


PKO TFI pochwaliło się, że podpisało już 100 umów z przedsiębiorstwami o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Tydzień wcześniej pierwszymi umowami chwaliło się TFI PZU, które poinformowało, że w pierwszych godzinach obowiązywania PPK zawarło kilkadziesiąt umów. W czwartek pochwaliło się zawarciem umowy z PKN Orlen. Z początkiem lipca ustawa o PPK objęła firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, które muszą podpisać umowę o zarządzanie najpóźniej do 25 października, a umowę o prowadzenie PPK do 12 listopada. Mogą wybierać spośród oferty 19 instytucji finansowych – zgodnie z ustawą przy wyborze muszą się kierować „najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych” oraz wybranymi kryteriami odnoszącymi się do posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami, efektywności w zarządzaniu oraz warunków oferowanych przez instytucje finansowe.
 
ZAMÓW KONSTULTACJĘ i spersonalizowany raport dotyczący wyboru instytucji zarządzającej PPK. Kompleksowo analizujemy oferty wszystkich instytucji zarządzających. Zwracamy uwagę na wszystkie najważniejsze aspekty, w tym na: doświadczenie, efektywność zarządzania kapitałem, kadrę zarządzającą, pomoc w obsłudze programu czy koszty.
 
W kontekście PPK polecamy bardzo ciekawą analizę Rafała Bogusławskiego, który pokusił się o odpowiedź na pytanie: do jakiego stopnia zarządzający podejmą ryzyko w walce o atrakcyjne stopy zwrotu dla kilku milionów pracowników.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Słaba sprzedaż funduszy


Drugim tematem tego tygodnia była słaba sprzedaż funduszy. Zarówno w czerwcu, jak i w całym półroczu, przeważały umorzenia, a saldo wpłat i wypłat wyniosło 2,2 mld zł. Gros odpływów dotknęło funduszy absolutnej stopy zwrotu, powodzeniem nie cieszyły się także fundusze akcyjne. Jedynie fundusze dłużne znajdowały uznanie klientów.

Najlepsze, największe, najtańsze 

 
Ten tydzień obfitował w naszym serwisie w różne zestawienia „naj”. Tradycyjnie największą popularnością cieszył się nasz cokwartalny raport o najlepszych funduszach do budowy portfela – a zaszło w nim ostatnio trochę zmian. Poza tym pisaliśmy o najtańszych funduszach akcyjnych – coraz więcej funduszy o wysokim ryzyku obniża opłaty za zarządzanie nawet poniżej 2%. Warto jednak zajrzeć głębiej, bo niskie koszty zarządzania nie muszą oznaczać, że całkowite koszty też są niskie. Przejrzeliśmy także ofertę banków i znaleźliśmy najlepsze lokaty na rynku. Kurczy się oferta depozytów z oprocentowaniem wynoszącym co najmniej 3,0%. Obecnie mamy do wyboru tylko 12 wariantów, i to zazwyczaj mających pewien haczyk w ofercie (typu: wymóg nowych środków, niski limit). Sprawdziliśmy też, ile funduszy przekroczyło próg 1 mld zł. Okazuje się, że jest ich 30, aktywa w nich ulokowane są warte łącznie 80 mld zł. Niekwestionowanym liderem pozostaje PKO Obligacji Skarbowych z ponad 11 mld zł! Następny w kolejce – UniKorona Dochodowy – ma aktywa o połowę mniejsze.

Globalni inwestorzy to przesadni optymiści


Na koniec warto zapoznać się z ciekawym badaniem, które cyklicznie wykonuje Schroders. Z najnowszej edycji wynika, że inwestorzy oczekują, że w najbliższych 5 latach ich inwestycje będą rosnąć średniorocznie o ponad 10%! Największymi optymistami są Milenialsi.

/az

TAGI:

podsumowanie tygodnia

zobacz także

↑ na górę