Aktywa funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2019)

12.07.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 257,1 mld zł na koniec czerwca. To o +0,5% więcej niż miesiąc wcześniej, co odpowiada kwocie +1,4 mld zł. To głównie zasługa bardzo dobrych wyników zarządzania, saldo wpłat i wypłat było bowiem ujemne

16 lipca dane zostały zaktualizowane o aktywa funduszy jednego z TFI
Czerwiec był świetnym miesiącem pod względem stóp zwrotu wypracowanych przez fundusze inwestycyjne. Średnie miesięczne wyniki wszystkich wyodrębnionych grup były dodatnie. Taka sytuacja zdarzyła się jeszcze tylko dwa razy w ostatnich trzech latach. To zasługa zarówno rosnących notowań na globalnych rynkach akcji, jak i spadających rentowności na rynku obligacji skarbowych (czyli wzrostem ich cen). Indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na światowych giełdach, wzrósł o +6,4%, a rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła do poziomu 2,0% – najniższego od czasów wyborów prezydenckich.
 
Aktywa funduszy inwestycyjnych - czerwiec 2019

W czerwcu najwięcej wzrosły aktywa funduszy akcyjnych – łącznie o +0,9 mld zł, na co złożył się głównie bardzo dobry wynik zarządzania; saldo wpłat i wypłat było bowiem ujemne. Wzrost aktywów dotyczył zarówno funduszy akcji polskich jak i zagranicznych.

Istotny wzrost wartości zarządzanych środków odnotowały także fundusze sekurytyzacyjne (+0,7 mld zł, +16,5%) oraz fundusze mieszane (+0,6 mld zł), które zawdzięczają go także bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym.

Aktywa TFI - czerwiec 2019

Całe pierwsze półrocze tego roku zamknęło się symbolicznym wzrostem aktywów o kilkadziesiąt mln zł. Najwięcej zyskały fundusze dłużne (+1,7 mld zł) oraz akcyjne i mieszane (po +0,8 mld zł). Aktywa traciły natomiast fundusze aktywów niepublicznych (-2,2 mld zł) oraz absolutnej stopy zwrotu (-1,1 mld zł).
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę