Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Aktywa funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2019)

12.07.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 257,1 mld zł na koniec czerwca. To o +0,5% więcej niż miesiąc wcześniej, co odpowiada kwocie +1,4 mld zł. To głównie zasługa bardzo dobrych wyników zarządzania, saldo wpłat i wypłat było bowiem ujemne

16 lipca dane zostały zaktualizowane o aktywa funduszy jednego z TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Czerwiec był świetnym miesiącem pod względem stóp zwrotu wypracowanych przez fundusze inwestycyjne. Średnie miesięczne wyniki wszystkich wyodrębnionych grup były dodatnie. Taka sytuacja zdarzyła się jeszcze tylko dwa razy w ostatnich trzech latach. To zasługa zarówno rosnących notowań na globalnych rynkach akcji, jak i spadających rentowności na rynku obligacji skarbowych (czyli wzrostem ich cen). Indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na światowych giełdach, wzrósł o +6,4%, a rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła do poziomu 2,0% – najniższego od czasów wyborów prezydenckich.
 
Aktywa funduszy inwestycyjnych - czerwiec 2019

W czerwcu najwięcej wzrosły aktywa funduszy akcyjnych – łącznie o +0,9 mld zł, na co złożył się głównie bardzo dobry wynik zarządzania; saldo wpłat i wypłat było bowiem ujemne. Wzrost aktywów dotyczył zarówno funduszy akcji polskich jak i zagranicznych.

Istotny wzrost wartości zarządzanych środków odnotowały także fundusze sekurytyzacyjne (+0,7 mld zł, +16,5%) oraz fundusze mieszane (+0,6 mld zł), które zawdzięczają go także bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym.

Aktywa TFI - czerwiec 2019

Całe pierwsze półrocze tego roku zamknęło się symbolicznym wzrostem aktywów o kilkadziesiąt mln zł. Najwięcej zyskały fundusze dłużne (+1,7 mld zł) oraz akcyjne i mieszane (po +0,8 mld zł). Aktywa traciły natomiast fundusze aktywów niepublicznych (-2,2 mld zł) oraz absolutnej stopy zwrotu (-1,1 mld zł).
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

wartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę