Największe fundusze inwestycyjne w Polsce

10.07.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Lucky-photographer / shutterstock.com
Funduszy inwestycyjnych o aktywach na poziomie co najmniej jednego miliarda złotych jest ponad 30. Zdecydowana większość to fundusze dłużne, o niższym poziomie ryzyka

Jeśli Polacy już inwestują przez fundusze inwestycyjne, to wybierają w przeważającej mierze fundusze dłużne. W funduszach detalicznych (takich, które teoretycznie każdy indywidualny inwestor może zakupić) pracuje ponad 150 mld zł. Z tego ok. 96 mld zł to fundusze dłużne. W tym segmencie znajdziemy 26 „funduszowych miliarderów” czyli takich funduszy, w których zgromadzone jest co najmniej 1 mld zł aktywów netto.
Największe

Za to na palcach dwóch rąk można policzyć duże fundusze inwestycyjne z innych niż dłużny segmentów. Jedynym miliardowym funduszem akcji jest PKO Technologii i Innowacji Globalny (2,263 mld zł). Jest również kilka bardzo dużych funduszy mieszanych – część z nich – PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek czy Esaliens Senior – to fundusze o bardzo długiej historii, które w gronie „miliarderów” są od dawna. Ale za to Investor Zabezpieczenia Emerytalnego czy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 to dynamicznie rozwijające się fundusze o rosnących aktywach.

Największym otwartym funduszem inwestycyjnym w Polsce jest PKO Obligacji Skarbowych. W pięć lat jego aktywa wzrosły z dwóch do prawie 11,5 mld zł. To zasługa ogromnej popularności funduszu wśród klientów banku PKO BP. W ostatnich miesiącach obserwujemy jednak odpływy netto na rzecz PKO Obligacji Długoterminowych. Ten jeszcze w listopadzie ubiegłego roku nie miał nawet miliarda złotych. Tylko od grudnia aktywa wzrosły trzykrotnie do 2,966 mld zł.

Nie jest zaskoczeniem, że najwięcej „funduszowych miliarderów” jest w ofercie TFI powiązanych z jakąś grupą bankową czy ubezpieczeniową (Pekao, PKO, PZU, Santander), ale warto podkreślić rolę niezależnych TFI. Trzy duże fundusze ma Union Investment TFI (UniKorona DochodowyUniOszczędnościowyUniProfit Plus), a dwa – Investors TFI (Investor OszczędnościowyInvestor Zabezpieczenia Emerytalnego).

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy z grona „funduszowych miliarderów” wypadła GAMMA (obecnie 979 mln zł), UniAktywny Dochodowy (952 mln zł) i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (736 mln zł).

W sumie w „milardowych” funduszach otwartych ulokowane jest prawie 80 mld zł, czyli ponad połowa wszystkich środków zgromadzonych w funduszach detalicznych.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

fundusze dłużnewartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę