Niewielkie odpływy z funduszy

09.07.2019 | Anna Zalewska
Źródło: michal gabriel / Shutterstock.com
W czerwcu nieznacznie przeważyły umorzenia funduszy, a saldo wpłat i wypłat według wstępnych szacunków wyniosło kilkadziesiąt mln złotych 

Najwięcej nowych środków pozyskały fundusze aktywów niepublicznych – blisko +0,7 mld zł. Wszystkie pozostałe segmenty odnotowały przewagę umorzeń nad wpłatami. Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszy sekurytyzacyjnych oraz absolutnej stopy zwrotu.

Z nieco lepszym obrazem rynku mamy do czynienia, gdy zawęzimy analizę do funduszy szeroko dostępnych. Wprawdzie całkowite saldo wpłat i wypłat nie przekracza kilku milionów złotych, ale widać, że zainteresowanie klientów utrzymały fundusze dłużne. Według wstępnych szacunków bilans wyniósł blisko +0,4 mld zł.

Na blisko 30 TFI, które opublikowały już dane, 10 odnotowało dodatni bilans sprzedaży. Wśród nich znalazły się m.in. Santander TFI, TFI PZU oraz BNP Paribas TFI, w których bilans sprzedaży przekroczył 100 mln zł. W dodatku dla wszystkich tych trzech towarzystw był to najlepszy miesiąc w tym roku.

Tegorocznym liderem sprzedaży pozostaje jednak NN Investment Partners TFI, które w czerwcu pozyskało 95 mln zł nowego kapitału.

Miniony miesiąc był również najlepszym w tym roku dla Pekao TFI (+93 mln zł) i Quercus TFI (+83 mln zł), po czterech miesiącach przewagi umorzeń.

Gorszy miesiąc mają za sobą Aviva Investors TFI, która odnotowała odpływy z kilku funduszy dedykowanych grupie Aviva oraz PKO TFI, dla którego był to szósty miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży.

/az

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę