Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela (czerwiec 2019)

08.07.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Shutterstock.com
Przedstawiamy fundusze, które otrzymały najwięcej gwiazdek w Ratingach oraz mają wysokie oceny w naszym comiesięcznym Rankingu Analiz Online

Jak co kwartał, sprawdzamy które fundusze spełniają wyśrubowane kryteria, by znaleźć się na liście najlepszych funduszy. Produkty te muszą spełniać 2 warunki – wysoki Rating Analiz Online (4 lub 5 gwiazdek) oraz wysoka suma ocen rankingowych 12-mies. oraz 36-mies. na koniec czerwca 2019 roku (w sumie minimum 7).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Najlepsze

W segmencie funduszy akcyjnych odnotowaliśmy tylko jedną zmianę. W naszym zestawieniu znalazły się ponownie 2 fundusze akcji polskich małych i średnich spółek i 6 funduszy o uniwersalnej strategii. Z listy zniknął UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO), który w czerwcu odnotował spadek oceny w rankingu 36-mies. do 3a (w efekcie suma ocen 12 mies. i 36 mies. spadła poniżej wymaganych 7).
 
Wśród nich wyróżnia się PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO), który jako jedyny fundusz akcyjny trafia do naszego zestawienia od początku jego przygotowywania, czyli od ponad 3 lat (14 serii). Ponadto ma najwyższą ocenę w Ratingu (5 gwiazdek), czyli jest najwyżej oceniany nie tylko pod względem ilościowym (wyniki, ryzyko itp.), jak i jakościowym (dobry proces inwestycyjny, doświadczeni zarządzający). Wysoką częstotliwość obecności w zestawieniu najlepszych funduszy mają także: NN Akcji (NN FIO) oraz Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) – oba znalazły się w nim 12 razy.
 
W segmencie funduszy mieszanych mieliśmy dwie zmiany. Z zestawienia wypadł Investor Zrównoważony (Investor FIO), który znajdował się w nim od ponad 3 lat (13 razy). Powodem jest obniżenie oceny 12-mies. do najniższego poziomu 1a, które to jest pochodną znacznego wzrostu ryzyka (na tle konkurentów). Wysoka jakość funduszu, potwierdzona najwyższym Ratingiem – 5 gwiazdek, najwyższym rankingiem 36 mies. (5a) oraz Alfą dla najlepszego funduszu zrównoważonego za 2018 rok pozwala przypuszczać, że niedługo fundusz wróci do zestawienia.

Najlepsze
 
Do grona najlepszych funduszy powrócił natomiast NN Zrównoważony (NN FIO) po ponad rocznej przerwie spowodowanej nieznacznym pogorszeniem wyników na tle konkurencji. Jest to solidny produkt, nagrodzony Alfą za 2017 rok i wysokim Ratingiem – 4 gwiazdki.
 
W tym segmencie aż 3 fundusze trafiają do naszego zestawienia od ponad 3 lat (czyli 14-krotnie): Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO), PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) oraz PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO).
 
Nieco więcej przetasowań odnotowaliśmy w segmencie funduszy dłużnych. Do zestawienia najlepszych funduszy obligacji korporacyjnych powróciły dwa produkty z Santander TFI: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO), m.in. laureat nagrody Alfa 2017 oraz Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO). Po słabym 2018 roku, fundusze wyraźnie poprawiły wyniki, a co za tym idzie także oceny rankingowe. Podobnie wygląda sytuacja NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus), który do końca zeszłego roku był zaklasyfikowany do grupy funduszy gotówkowych (obecnie jest w segmencie funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych).

Najlepsze
 
Z naszego zestawienia wypadły natomiast trzy fundusze: UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata), UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) oraz GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny). Ich oceny w Ratingu (który opiera się nie tylko na wynikach i ryzyku, ale także różnych parametrach jakościowych) wciąż pozostają wysoskie (4 bądź5 gwiazdek). Jednak w ostatnich miesiącach ich efektywność mierzona wskaźnikiem Information Ratio (będącym podstawą rankingów) nieco się obniżyła, a suma ocen rocznej i trzyletniej spadła poniżej 7.
  
W efekcie ostatnich zmian, zmienił się lider całego zestawienia, którym zostało NN Investment Partners TFI (z 6 funduszami). Na drugim miejscu z 5 funduszami znalazły się natomiast PKO TFI oraz Union Investment TFI.
 
Więcej o samej metodologii oraz wskazówkach jak korzystać z powyższego zestawienia w tekście edukacyjnym „Stwórz portfel z najlepszymi funduszami wg Analiz Online”.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

wyniki inwestycyjne

Popularne


zobacz także

↑ na górę