Zmiany w zarządzie MetLife PTE i TUnŻiR

05.07.2019 | analizy.pl
MetLife poinformowało o zmianie na stanowisku prezesa w PTE oraz nowych członkach zarządu w TUnŻiR

Decyzją Rady Nadzorczej 24 czerwca 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu MetLife PTE objął Sławomir Tołwiński.

Sławomir Tołwiński rozpoczął pracę w MetLife w 1998 r. W 2012 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Obsługi Klienta i Wsparcia Sprzedaży, a w 2013 r. stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Obsługi Klienta i Rachunków. Od 2014 r. pełnił funkcję Członka Zarządu MetLife PTE S.A. oraz Dyrektora Departamentu Rozliczeń i Obsługi Klienta. Ukończył studia techniczne z tytułem magistra inżyniera oraz studia podyplomowe MBA dla inżynierów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
Obecnie w skład zarządu MetLife PTE wchodzą:

  • Sławomir Tołwiński, Prezes Zarządu,
  • Krzysztof Kożuchowski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, Członek Zarządu.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 18 czerwca 2019 r. do zarządu MetLife TUnŻiR zostały powołane dwie nowe osoby:

Magdalena Brzozowska-Tomczyk, Dyrektor Pionu Klienta Indywidualnego, oraz Justyna Dymek, Dyrektor Finansowy. Powołanie Justyny Dymek do zarządu wymaga uzyskania stosownej zgody KNF, ze względu na fakt sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem w towarzystwie ubezpieczeń.

Magdalena Brzozowska-Tomczyk dołączyła do MetLife w 2014 r. jako Dyrektor Sprzedaży Agencyjnej. Od 2017 r. odpowiada za Pion Klienta Indywidualnego. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2011 r. otrzymała odznakę „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” przyznaną przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Justyna Dymek rozpoczęła pracę w MetLife w 2007 r. jako Dyrektor Departamentu Planowania i Analiz. W 2015 r. objęła funkcję Dyrektora Regionalnego ds. Planowania i Analiz, a w 2017 r. powierzono jej kierowanie spółką emerytalną MetLife. Od 1 czerwca 2019 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego MetLife w Polsce. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Piotr Sztrauch, obecnie VP & EMEA Controller, EMEA Finance Center of Excellence Lead, 17 czerwca 2019 r., zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu, z uwagi na swoje nowe role w MetLife w regionie EMEA. 18 czerwca 2019 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu złożył również Piotr Szczepański, Dyrektor Departamentu Produktowego, który 31 lipca 2019 r. zakończy współpracę z MetLife.

Obecnie w skład zarządu MetLife TUnŻiR wchodzą:

  • Mirosław Kisyk – Prezes i Dyrektor Generalny

Członkowie:

  • Agata Lem-Kulig, Dyrektor Pionu Operacyjnego,
  • Małgorzata Milczarek-Bukowska, Dyrektor ds. HR,
  • Magdalena Brzozowska-Tomczyk, Dyrektor Pionu Klienta Indywidualnego,
  • Justyna Dymek, Dyrektor Finansowy.

Rada Nadzorcza podjęła również decyzję o powołaniu Rafała Piotrowskiego na Członka Zarządu MetLife PTE od 1 sierpnia 2019 r. Powołanie Rafała Piotrowskiego do zarządu wymaga uzyskania stosownej zgody KNF.

Rafał Piotrowski rozpoczął pracę w spółce życiowej MetLife w 1996 r. Przez ponad 20 lat pełnił wiele funkcji związanych z rozwojem oferty produktowej. Od 2016 r. pełnił rolę Dyrektora Działu Rozwoju Produktów i Zarządzania Portfelem. Od 1 sierpnia 2019 r. obejmie stanowisko Dyrektora ds. Strategii w spółce emerytalnej MetLife. Ukończył Wydział Ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, jest Absolwentem Letniej Szkoły Aktuarialnej. Był członkiem Komisji Ubezpieczeń na Życie w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, a także członkiem wielu grup roboczych w ramach Izby.

Za: Grupa MetLife

TAGI:

MetLife PTEzmiany we władzach, akcjonariat

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę