Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Struktura oszczędności gospodarstw domowych (marzec 2019)

26.06.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
W pierwszym kwartale 2019 roku wartość oszczędności gospodarstw domowych zwiększyła się o ok. +39 mld zł. Od 6 kwartałów głównym motorem wzrostu są oszczędności trzymane na depozytach

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W instrumentach rynku kapitałowego, na depozytach, w gotówce i w OFE Polacy zgromadzili na koniec marca 2019 roku łącznie 1 482 mld zł – o blisko 39 mld zł więcej kwartał do kwartału i równocześnie 98 mld zł więcej niż rok wcześniej. Wzrost odnotowały niemal wszystkie wyodrębnione segmenty.

Struktura oszczędności Polaków

Od 6 kwartałów głównym motorem wzrostu oszczędności Polaków są środki trzymane na rachunkach i depozytach w bankach oraz SKOK-ach. W pierwszym kwartale 2019 roku było nie inaczej. W trzy miesiące wartość środków na depozytach wzrosła o ponad 25 mld zł do 853 mld zł na koniec marca. Podobnie jak w poprzednich okresach, zdecydowanie szybciej przyrastały środki trzymane na depozytach bieżących, czyli głównie ROR-ach (+16,5 mld zł), niż na depozytach terminowych (+8,6 mld zł). W tym czasie wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o ponad 5 mld zł do ponad 208 mld zł. W sumie na depozytach i w gotówce trzymamy ponad 70% naszych oszczędności.

Na trzecim miejscu pod względem wzrostu wartości środków znalazły się otwarte fundusze emerytalne (OFE), których aktywa na koniec marca warte były 162 mld zł, o ponad 4 mld zł więcej niż kwartał wcześniej. To przede wszystkim efekt dobrej koniunktury na rynku akcji. W samym styczniu, dzięki wzrostom na warszawskiej giełdzie, dodatni wynik z zarządzania powiększył stan aktywów OFE o ponad +5 mld zł. Negatywnie na wartość środków zgromadzonych w OFE wpływają natomiast przepływy pomiędzy funduszami a ZUS. To efekt wprowadzenia tzw. „suwaka” kilka lat temu, polegającego na stopniowym przenoszeniu środków osób osiągających wiek przedemerytalny do ZUS. W I kwartale z tego tytułu OFE przelały do ZUS ponad 1,8 mld zł.

Struktura oszczędności Polaków

Ten rok jest najprawdopodobniej ostatnim, w którym wyodrębniamy OFE w raporcie o oszczędnościach Polaków. W maju został zaprezentowany projekt ustawy likwidującej otwarte fundusze emerytalne. Opcją domyślną dla 15,8 mln członków OFE będzie przeniesienie aktywów OFE na Indywidualne Konta Emerytalne prowadzone przez TFI powstałe z przekształcenia PTE (same OFE będą miały formę funduszy inwestycyjnych). Od przenoszonych środków zostanie pobrana opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15%. Członkowie OFE będą mieli opcję przejścia do ZUS, co będzie wiązało się z przeniesieniem aktywów z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Projekt ustawy zakłada, że z domyślnej opcji przeniesienia aktywów na IKE skorzysta ok. 80% obecnych członków OFE. Oznacza to, że z ok. 160 mld zł aktywów OFE do SFIO trafi ok. 130 mld zł. Według założeń po odprowadzeniu opłaty przekształceniowej, płatnej w dwóch ratach 21 marca 2020 roku i 21 marca 2021 roku, aktywa SFIO (powstałych z przekształcenia OFE) będą wynosić ok. 110 mld zł.

Na poprawie koniunktury na rynkach kapitałoowych (indeks MSCI World zakończył I kwartał ze wzrostem +11,7%, a warszawski WIG +3,4%), poza OFE, zyskały także pozostałe segmenty oszczędności Polaków powiązane z rynkiem kapitałowym – czyli akcje notowane, fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne. Spadek aktywów odnotowały jedynie polisy na życie z UFK, które od kilku kwartałów notują odpływ kapitału. Na koniec marca br. Polacy mieli w nich zgromadzone 50,6 mld zł.

Ostatnim segmentem, którego wartość wzrosła w I kwartale br., były obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Popularność skarbowych obligacji oszczędnośiowych wyraźnie wzrosła w 2017 roku – co kwartał wartość ulokowanego w nich kapitału rośnie średnio o ponad 1 mld zł. Od 2016 roku wzorsła niemal dwukrotnie do 21,7 mld zł na koniec marca 2019 roku. W pierwszym kwartale sprzedano obligacje oszczędnościowe za kwotę 3,1 mld zł, największym powodzeniem cieszyły się obligacje o najkrótszym terminie zapadalności – trzymiesięczne, o oprocentowaniu stałym na poziomie 1,5%.
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

oszczędnościstruktura oszczędności

zobacz także

↑ na górę