OFE na przestrzeni lat - profil zysku i ryzyka

24.06.2019 | analizy.pl
Źródło: Micolas / Shutterstock.com
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) już dawno temu wpisały się w krajobraz polskiego rynku kapitałowego i pomimo ograniczenia ich znaczenia po 2014 roku, wciąż są one bardzo ważne. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie czekają te instytucje, a tym samym ich nową rolę w systemie, warto przyjrzeć się, jak radziły sobie na tle różnych typów funduszy od momentu powstania

Stopy zwrotu


Dla wielu inwestorów to wyniki stanowią o „być albo nie być” danej inwestycji, dlatego nie mogło zabraknąć ich w naszym porównaniu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że kwestię należy rozpatrywać dwutorowo. Wynika to z tego, że w lutym 2014 na skutek reformy doszło do znaczącej zmiany polityki inwestycyjnej – z funduszy zbliżonych do stabilnego wzrostu stały się one de facto akcyjnymi.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

OFE - średnie stopy zwrotu

Jak wynika z tabeli, rożnica pomiędzy OFE a wybranymi grupami funduszy są bardzo znaczące do 2014 roku. Częściowo wynika to z kosztów zarządzania – na przestrzeni swojego funkcjonowania OFE były niezmiennie jedną z najtańszych form inwestycji. Po 2014 roku sytuacja pod kątem wyników pozostała podobna – fundusze emerytalne wciąż są lepsze od akcyjnych i mieszanych, a także czysto dłużnych. Wynika to przede wszystkim z koniunktury na rynku papierów udziałowych, która delikatnie ujmując, nie należała do najsilniejszych.
 

IRR


Chociaż nominalne stopy zwrotu mają pewną wartość informacyjną, to należy pamiętać, że inwestycja w OFE ma charakter wpłaty regularnej. Dlatego lepszą miarą w tym wypadku może być tzw. wewnętrzna stopa zwrotu (ang. IRR). Bierze ona pod uwagę napływy kapitałowe w czasie, podcza gdy zwykła stopa zwrotu zakłada jedną wpłatę na początku rozpatrywanego okresu.

OFE - IRR

Podobnie jak wcześniej, uzyskane wyniki prezentują się atrakcyjnie. W całym horyzoncie czasowym jest to rezultat najlepszy, również po 2014 roku. Ponownie, częściowo wynika to z opłat, ale również z wysokiego zaangażowanie w spólki z WIG20, bardzo silne w 2017 roku.

Obsunięcie kapitału


Chociaż wyniki są ważne, to z punktu widzenia inwestora ryzyko jest równie istotne. Istnieje wiele wskaźników efektywności (Sharpe, information ratio), ale nie zawsze są one odpowiednie do porównywania różnych klas aktywów pomiędzy sobą (tu – różnych grup funduszy). Bardziej przemawiającą do wyobraźni miarą wydaje się być obsunięcie kapitału (tzw. drawdown), która ilustruje ile maksymalnie dana grupa (dokładniej – średnia z wyników dla danej grupy) straciła licząc od swojego szczytu. Z oczywistych względów im bardziej ryzykowny profil (więcej akcji w portfelu), tym większe obsunięcie.

OFE - drawdown

Na tym tle OFE wypadają gorzej tylko od funduszy dłużnych, ze zrozumiałych względów. Warto natomiast zwrócić uwagę, że po kryzysie z 2008 roku OFE potrzebowały zaledwie 2,5 roku na odrobienie strat.

Nie tylko wyniki


Jednak fundusze emerytalne trudno charakteryzować wyłącznie przez pryzmat uzyskiwanych wyników oraz ponoszonego przez nie ryzyka. Ważne są również czynniki jakościowe, którymi te instytucje się charakteryzują. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na akcjonariat tych firm. Są to w komplecie duże instytucje finansowe, przede wszystkim instytucje o charakterze międzynarodowym. To w dużym stopniu zapewnia odpowiednie nakłady kapitałowe, jak i odpowiednią kulturę korporacyjną, wymaganą przy prowadzeniu instytucji zarządzającej oszczędnościami Polaków. Dodatkowo wszystkie PTE są instytucjami nadzorowanymi.

Trzeba również zwrócić uwagę na stabilizującą rolę, jaką OFE pełniły historycznie na GPW. Przez wiele lat polskie akcje były notowane z premią w porównaniu do swoich odpowiedników z rynków wschodzących, właśnie z powodu obecności silnej strony popytowej, jaką stanowią fundusze emerytalne. Co więcej, stały napływ kapitału na giełdę poprawiał płynność naszego rynku, co zawsze było jego bolączką w oczach dużych inwestorów instytucjonalnych. Po reformie z 2014 roku OFE przeszły na stronę podażową, co automatycznie przełożyło się na spadek tychże instytucji.

OFE - obroty na GPW

 
Na podstawie raportu przygotowanego na zlecenie IGTE.

TAGI:

OFE

zobacz także

↑ na górę