Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Mierz siły na zamiary, a dostawców PPK efektywnością

13.06.2019 | Ewa Bartosiak
Źródło: Rob Hyrons / Shutterstock.com
Według ustawy o PPK przy wyborze instytucji, której powierzone zostaną oszczędności pracowników, nie może zabraknąć oceny efektywności w zarządzaniu aktywami. Co przez to rozumieć?

W ogólnym ujęciu efektywność to pojęcie wiążące rezultaty z wielkością poniesionych nakładów. Intuicja podpowiada, że im większy stosunek efektów do włożonej pracy, tym lepiej. Efektywny znaczy sprawny, wydajny, produktywny. Chodzi zatem o coś więcej niż tylko efekt końcowy.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Co jest rezultatem i nakładem w przypadku produktów wspólnego inwestowania? Za to pierwsze można uznać stopy zwrotu, a za drugie – ponoszone ryzyko inwestycyjne. Te dwie wielkości należy połączyć w całość, tj. w stopę zwrotu ważoną ryzykiem, wyrażoną przykładowo poprzez popularny w świecie finansów wskaźnik Information Ratio czy też wskaźnik Sharpe’a. Nie zagłębiając się w metodykę liczenia tych parametrów, warto jednak zwrócić uwagę na to, na ile szersze światło analiza efektywności może rzucać na interpretację zwykłych stóp zwrotu. Weźmy przykładowo pod lupę wyniki za okres ostatnich 3 lat dla wybranych funduszy akcji polskich (patrz tabela poniżej). Jeśli opierać się tylko na nich, wygranym zestawienia zostałby Novo Akcji. Jeśli jednak pod rozwagę weźmiemy dodatkowo ryzyko i zbadamy efektywność wymienionych produktów na bazie wskaźnika IR, ranking odwróci się o 180 stopni.

efektywność ppk


Zaprezentowany przykład jest ilustracją tego, że zbyt pochopne wyciąganie wniosków z pewnych danych może prowadzić do błędnych konkluzji lub decyzji na ich podstawie. Samo mierzenie efektywności też nie jest procesem wolnym od niewiadomych. Zastanowienia może wymagać choćby wybór benchmarku, względem którego mierzone są wyniki funduszu i ryzyko. Inną kwestią jest też ewentualna niemiarodajność uzyskanych wyników z racji specyfiki danego rynku (a konkretniej bardzo często spotykanej „liniowej” wyceny obligacji korporacyjnych). Warto też zaznaczyć, że z racji faktu, iż program PPK dopiero startuje, efektywność instytucji zarządzających musi zostać oceniona na bazie historii dotychczasowo oferowanych rozwiązań. Niekoniecznie musi ona przełożyć się na identyczną konkurencyjność w obszarze funduszy zdefiniowanej daty.

Podsumowując, efektywność to jedno z ważnych kryteriów przy ocenie instytucji zarządzających aktywami klientów, ale wymaga świadomej interpretacji uzyskanych wyników. Z pewnością też powinna być rozpatrywana jako element a nie główna determinanta jakości podmiotu oferującego PPK. Dlatego już niebawem przedstawimy kolejne obszary, jakie należy przeanalizować, wybierając instytucję zarządzającą.

/eb

TAGI:

PPK

zobacz także

↑ na górę