Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Generali ze zgodą KNF na przejęcie Union Investment TFI

11.06.2019 | Anna Zalewska
Źródło: BrAt82 / Shutterstock.com

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 11 czerwca jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez Generali CEE Holding B.V. akcji Union Investment TFI 

Przedwstępna umowa nabycia 100% akcji w Union Investment TFI przez Grupę Generali została podpisana w październiku 2018. Do jej finalizacji, planowanej jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku, konieczne było m.in. uzyskanie akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

W wyniku realizacji transakcji Generali CEE Holding B.V. nabędzie akcje stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym Union Investment TFI.


Firma będzie nadzorowana przez nasze Biuro Regionalne w Pradze jako część Linii Zarządzania Aktywami. Dzięki pracy wniesionej przez obecny zespół Union Investment TFI, nie będzie to wiązać się z żadnymi znaczącymi zmianami dla klientów. W dalszym rozwoju będziemy łączyć kompetencje i know-how Grupy Generali i Union Investment TFI, aby oferować klientom i partnerom biznesowym najlepsze w swojej klasie ubezpieczenia, zarządzanie aktywami oraz produkty i usługi finansowe. - mówił kilka miesięcy temu Luciano Cirinà, dyrektor regionalny Austrii, Europy-Środkowo Wschodniej i Rosji, prezes Generali CEE Holding B.V.

Generali działa w Polsce od 1998 roku, zatrudnia obecnie 1,3 tys. pracowników. Firma zajmuje się ubezpieczeniami majątkowymi dla klientów korporacyjnych oraz produktami ubezpieczeniowymi na życie, działa również w segmencie funduszy emerytalnych.

/az

TAGI:

Union Investment TFIzmiany we władzach, akcjonariat

zobacz także

↑ na górę