Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Aktywa funduszy inwestycyjnych (maj 2019)

11.06.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych na koniec maja wyniosła 255,7 mld zł i była niższa o 2 mld zł (-0,8%) od tej miesiąc wcześniej

Spadek aktywów to efekt niesprzyjającej sytuacji na globalnych rynkach kapitałowych – bilans sprzedaży był bowiem dodatni (+0,3 mld zł).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Aktywa

Najmocniej spadły aktywa netto w funduszach akcji – o prawie -1,6 mld zł, na co złożył się zarówno ujemny wynik zarządzania większości funduszy oraz odpływy netto. W tym wypadku spadek aktywów dotknął po równo fundusze akcji polskich jak i zagranicznych.

Aktywa

Jednym z nielicznych segmentów, w których wartość aktywów wzrosła były fundusze dłużne. Na koniec maja zgromadzone w nich było 104,5 mld zł – o +0,9 mld zł więcej niż przed miesiącem. Najbardziej wzrosły aktywa netto w funduszach dłużnych uniwersalnych długoterminowych (+0,5 mld zł) – to efekt przeniesienia środków pomiędzy funduszami w ramach jednego TFI. Tym można tłumaczyć również spadek aktywów w grupie funduszy dłużnych papierów skarbowych (-0,4 mld zł). O kilkaset milionów złotych wzrosły za to aktywa w funduszach obligacji korporacyjnych i dłużnych skarbowych długoterminowych – w tych dwóch wypadkach to zasługa wzrostu wartości środków w wielu funduszach reprezentujących te grupy – w wyniku zarówno napływów netto oraz dodatnich stóp zwrotu. W przypadku funduszy dłużnych skarbowych długoterminowych pomogły spadające rentowności, a więc rosnące ceny obligacji na całym świecie w maju.

Od początku roku najmocniejszy wzrost aktywów odnotowały NN Investment Partners TFI oraz Forum TFI – w obydwu wypadkach wartość środków wzrosła o przeszło +1 mld zł. Największym TFI oferującym fundusze rynku kapitałowego pozostaje PKO TFI z prawie 35 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Ipopema TFI jest z kolei liderem rynku funduszy niepublicznych z prawie 50 mld zł aktywów netto.

Aktywa


Zespół Analiz Online we współpracy z IZFiA

TAGI:

wartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę