Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (maj 2019)

10.06.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Po dwóch miesiącach ujemnego salda wpłat i wypłat, maj przyniósł przewagą nabyć jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych. Skala napływu była jednak niewysoka, wyniosła niecałe +0,3 mld zł. Fundusze detaliczne oferowane szerokiemu gronu inwestorów pozyskały jedynie +49 mln zł netto

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych

Podobnie jak w kwietniu, najwięcej nowych środków pozyskały fundusze dłużne, przy czym w maju skala napływu była kilkunastokrotnie wyższa. Do funduszy dłużnych klienci wpłacili łącznie blisko +0,5 mld zł nowego kapitału. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, klienci nabywali głównie jednostki funduszy o uniwersalnej strategii, natomiast ujemny bilans odnotowały fundusze obligacji skarbowych. To między innymi efekt przesunięć kapitału w ramach kilku funduszy PKO TFI, choć widać, że skala przepływu w ostatnim miesiącu wyraźnie zmalała. Fundusze obligacji korporacyjnych utrzymały dodatni bilans sprzedaży, pozyskując w maju +158 mln zł netto.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych

W maju na drugim miejscu znalazły się fundusze sekurytyzacyjne, do których klienci wpłacili nieco ponad +0,4 mld zł.

Większość pozostałych segmentów zakończyła miesiąc z przewagą wypłat. Największych doświadczyły fundusze akcyjne, z których klienci wypłacili blisko -0,4 mld zł. Tym razem odpływy mocniej uderzyły w fundusze akcji zagranicznych (-255 mln zł), wśród których znalazł się PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) (-79 mln zł). W segmencie funduszy akcji polskich klienci wypłacali kapitał zarówno z tych o uniwersalnej strategii, jak i skupionych na akcjach małych i średnich firm (po raz pierwszy po czterech dobrych miesiącach).

Saldo

Na ponad 30 analizowanych towarzystw funduszy inwestycyjnych w 17 bilans sprzedaży był dodatni. Najwięcej środków pozyskała Ipopema TFI (dzięki funduszowi sekurytyzacyjnemu). W pierwszej trójce znalazły się także BNP Paribas TFI (dzięki BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania) oraz Santander TFI (dzięki funduszom obligacji korporacyjnych). Oba towarzystwa notują dodatni bilans sprzedaży nieprzerwanie od 4 miesięcy. Tegorocznym liderem sprzedaży pozostaje wciąż NN Investment Partners TFI.

W maju największy odpływ środków z funduszy odnotowało natomiast Investors TFI.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych wg TFI - maj 2019

Zespół Analiz Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę