Podsumowanie tygodnia na rynku funduszy inwestycyjnych (2019-06-07)

07.06.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: ESB Professional / Shutterstock.com
W mijającym tygodniu w ofercie TFI pojawiły się dwie nowości. Z kolei wyniki popularnego funduszu obligacji korporacyjnych ucierpiały wskutek odpisania wartości obligacji ZM Kania 

W mijającym tygodniu pojawiły się dwa nowe fundusze – Pekao Megatrendy UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące. W pierwszym z nich głównym składnikiem portfela mają być akcje (do 100%), przy czym głównie polskie, ponieważ tylko do 33% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe w walutach obcych i do 30% akcje europejskie. Do 35% aktywów będzie mogła być przeznaczona na papiery dłużne. Opłata stała za zarządzanie wynosi 3,50%, czyli maksymalna dopuszczona przez ustawodawcę. Fundusz zarządzany jest przez Piotra Sałatę.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W przypadku UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące mamy do czynienia z funduszem aktywnie poszukującym okazji inwestycyjnych na całym świecie. W kręgu zainteresowań zarządzającego (Adam Szymko) leżą w szczególności obligacje z rynków rozwijających się.

Fundusz aktywnie wykorzystuje ruchy w walutach, ryzyku kredytowym i w stopach procentowych. Strategię tę realizuje zarówno w największych gospodarkach wschodzących (kraje BRICS), jak i na rynkach spoza tej grupy – czytamy w karcie funduszu.

Warto podkreślić, że ostatnio TFI nie są skore do wypuszczania nowych funduszy. Z prowadzonych przez nas rozmów wynika, że w większości dużych instytucji projektem numer jeden są pracownicze plany kapitałowe. Nie licząc wspomnianych dwóch nowości w tym roku pojawiło się tylko osiem nowych funduszy, przy czym ponad połowa powstała z przekształcenia starych strategii.

Tak jest w przy przypadku funduszu Caspar Akcji Polskich, który zmienił się w Caspar Stabilny. Od teraz będzie realizował strategię stabilnego wzrostu, inwestując w akcje spółek globalnych i obligacje skarbowe. Uzupełnieniem portfela mają być obligacje korporacyjne o wysokiej wiarygodności kredytowej. Zmiana strategii wynika z utrzymującej się słabej koniunktury na polskim rynku kapitałowym.

AGIO Kapitał odpisuje obligacje ZM Kania

Obligacje ZM Kania odbijają się czkawką popularnemu funduszowi AGIO Kapitał. W związku z olbrzymimi problemami finansowymi popularnych zakładów mięsnych, AgioFunds TFI zdecydowało się dokonać jednorazowego odpisu aktualizującego wycenę obligacji do zera. W efekcie notowania jednostki AGIO Kapitał spadły w jeden dzień o -2,8% niwelując z nawiązką cały zysk, jaki fundusz wypracował na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
 

PPK: instytucje w pełnej gotowości

Pekao TFI zostało wpisane do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Podobnie jak kilka innych instytucji zarządzających, Pekao TFI przygotowało jeszcze niższe od ustawowych stawki wynagrodzenia za zarządzanie, w tym promocję – brak opłat do 30 czerwca 2020 r. Towarzystwo wykorzysta infrastrukturę grupy bankowej, do której należy i będzie oferować obsługę posprzedażową w placówkach Banku Pekao S.A.

Z kolei AXA TFI podjęła współpracę z mBankiem przy oferowaniu PPK.  Towarzystwo korzysta więc z mocnej pozycji w ubezpieczeniach grupowych i majątkowych dla firm jaką ma Grupa AXA i do tego otwiera się na klientów korporacyjnych mBanku. Zdaniem Roberta Garnczarka, prezesa AXA TFI, towarzystwo jest w stanie osiągnąć co najmniej 10-proc. udział w segmencie prywatnych firm oferujących PPK.

W tym momencie w ewidencji PPK widnieje 18 instytucji zarządzających. Na portalu mojeppk.pl opublikowane są oferty 14 firm.

Czytaj również: PPK – jak wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała naszymi pieniędzmi?

W mijającym tygodniu opublikowaliśmy:

Raport o wynikach funduszy inwestycyjnych
Raport o aktywach funduszy zagranicznych
Raport o skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu
Ranking funduszy inwestycyjnych

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

TAGI:

AgioFunds TFIfundusze dłużne polskie korporacyjnenowośćpodsumowanie tygodniaPPK

zobacz także

↑ na górę