Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Aktywa zagranicznych funduszy inwestycyjnych (marzec 2019)

03.06.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Pierwszy kwartał 2019 roku przyniósł odwrócenie negatywnej tendencji na rynku funduszy monitorowanych przez nas instytucji zagranicznych

Wartość zgromadzonych przez nie środków w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku wzrosła o +0,4 mld zł do 5,4 mld zł na koniec marca. To o blisko +8,0% więcej niż wynosił stan aktywów na koniec 2018 roku (+5,6% licząc w USD). Mimo udanego kwartału dynamika roczna pozostaje ujemna (-8,7%). Tak duży wzrost aktywów w pierwszym kwartale był pochodną zarówno dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych, jak i dodatniego bilansu wpłat i wypłat klientów. W 3 miesiące fundusze zagraniczne oferowane w Polsce pozyskały ok. 50 mln zł nowego kapitału.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Aktywa
 
Wszystkie 5 segmentów rynku odnotowało wzrost wartości aktywów. W ujęciu wartościowym, w największym stopniu wzrosły aktywa funduszy akcyjnych (wzrost o +262 mln zł). To głównie efekt bardzo dobrych wyników przez nie wypracowanych, będących pochodną poprawy koniunktury na rynkach akcji po bardzo słabym czwartym kwartale 2018 roku. Globalne nastroje poprawiły się dzięki złagodzeniu konfliktu handlowego między USA a Chinami, a także w wyniku złagodzenia retoryki przez główne banki centralne, które jeszcze do niedawna planowały normalizację polityki pieniężnej. Pozytywne nastroje przełożyły się na wzrost poziomu indeksu MSCI AC World  WIG o blisko +12% w porównaniu z końcem 2018 roku. W pierwszym kwartale najwięcej wzrosły aktywa funduszy akcji sektorowych (głównie inwestujących w sektorze złota), akcji azjatyckich bez Japonii oraz akcji amerykańskich.

Aktywa funduszy zagranicznych

W tym czasie aktywa funduszy dłużnych wzrosły o +93 mln zł, głównie dzięki wybranym funduszom obligacji korporacyjnych europejskich oraz dłużnym inwestującym globalnie. W ujęciu procentowym najwyższą dynamikę odnotowały fundusze pieniężne (+89,6%), co odpowiada +26 mln zł.

Zespół Analiz Online
Zaprezentowane w raporcie aktywa pochodzą od instytucji zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były dystrybuowane na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego, oraz w wyniku sprzedaży poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę