AXA Ostrożnego Inwestowania - klasyk dla stroniących od ryzyka

31.05.2019 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 31 maja 2019 r.

Fundusz: AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Krajowy rynek długu to środowisko naturalne dla AXA Ostrożnego Inwestowania. Fundamentem, na którym opiera się portfel tego funduszu, są obligacje Skarbu Państwa. Stanowią one blisko 2/3 wartości aktywów rozwiązania. To głównie decyzje inwestycyjne w obszarze tych instrumentów determinują wyniki funduszu. Podejmowane ryzyko stopy procentowej zamyka się w przedziale roku, co oznacza, że pod względem osiąganych rezultatów produkt ten pełni rolę alternatywy dla lokat bankowych. W porównaniu do konkurentów nieco mniejsze znaczenie w przypadku AXA Ostrożnego Inwestowania mają obligacje korporacyjne, które stanowią dopełnienie portfela dłużnego. Selekcja emitentów ma dość konserwatywny charakter, a skład wybranych podmiotów jest szeroko zdywersyfikowany. Z jednej strony przekłada się to na zasadnicze ograniczenie ryzyka kredytowego i powoduje, że ewentualne bankructwo którejś ze spółek nie spowodowałoby istotnych perturbacji w wynikach rozwiązania. Z drugiej jednak strony nieskarbowej części portfela nie można uznać za motor napędowy stóp zwrotu. Działa ona raczej stabilizująco, zwłaszcza w okresach większych zawirowań na rynku obligacji skarbowych. Pewnego rodzaju urozmaiceniem są tutaj papiery polskich firm emitowane w twardej walucie (EUR i USD), przy czym ich udział zazwyczaj nie przekracza 5% wartości portfela dłużnego. Jeśli zaś chodzi o dodatkowe elementy, jak dźwignia finansowa, czy instrumenty pochodne, to mają one wymiar raczej symboliczny. Na plus można zaliczyć niższą od średniej wśród rywali stawkę opłaty za zarządzanie.

Uzasadnienie oceny
AXA Ostrożnego Inwestowania jest produktem o dość klasycznym profilu, a jego nazwa dobrze oddaje charakter realizowanej strategii. Ta z kolei, w dłuższym (2-3 letnim) terminie przekłada się na wyniki dające środkową pozycję w grupie. Potwierdza to też relatywnie niski parametr Tracking Error, który mierzy, na ile stopy zwrotu funduszu odbiegają od średniej wśród konkurentów. Naturalnie sprzyjającym czynnikiem jest też wspomniana, niższa niż w większości przypadków wysokość opłaty za zarządzanie. Produkt powinien dobrze wpisywać się w potrzeby inwestorów, którzy stronią od nabywania w jednym „pakiecie” ponadprogramowych rodzajów ryzyka, np. związanych ze zmianami stóp zwrotu na zagranicznych rynkach. Chętnym na tego typu ekspozycje proponowane są inne produkty z oferty AXA TFI. Jeśli zaś chodzi o AXA Ostrożnego Inwestowania, powtarzalna i solidna forma rozwiązania przekonuje nas do 3-gwiazdkowej noty.

Ewa Bartosiak, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Doświadczenie i kompetencje zarządzającego, który steruje portfelem od momentu uruchomienia funduszu.
  • Czysta ekspozycja na rynek polskiej stopy procentowej.
  • Szeroka dywersyfikacja portfela korporacyjnego i relatywnie wysoka jakość kredytowa emitentów.
  • Niska na tle rywali opłata za zarządzanie.
     
  • Ograniczone instrumentarium może utrudniać rywalizację o najlepsze wyniki w grupie.

TAGI:

AXA TFIfundusze dłużne polskie uniwersalneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę