Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (marzec 2019)

30.05.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
[AKTUALIZACJA]* W pierwszym kwartale 2019 roku liczba klientów funduszy inwestycyjnych wzrosła o + 2,9 tys. w porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Z danych przesłanych od 20 TFI wynika, że na koniec marca było w sumie niespełna 2,33 mln klientów funduszy inwestycyjnych (przypominamy, że jedna osoba może być klientem kilku TFI). To o +2,9 tys. więcej od stanu na koniec 2018 roku (+1,9%). Od kilku kwartałów byliśmy jednak przyzwyczajeni do wzrostów na poziomie co najmniej kilkunastu tysięcy nowych klientów. Zadyszka to efekt wolniejszej lub nawet ujemnej dynamiki w bankowych, a także w kilku prywatnych TFI.

liczba klientów funduszy inwestycyjnych marzec 2019


Od dwóch lat towarzystwem z największą liczbą klientów jest PKO TFI. Na koniec marca 2019 r. w fundusze tego towarzystwa zainwestowało ponad 583 tys. klientów. W porównaniu z poprzednimi kwartałami, tym razem przyrost jest jednak niewielki. W ostatnich trzech miesiącach jednostki funduszy PKO TFI kupiło niespełna 1 tys. nowych inwestorów (netto). Dodajmy jednak, że na przestrzeni ostatniego roku towarzystwo pozyskało ponad 65 tys. klientów – ponad trzykrotnie więcej od kolejnych TFI.

Na koniec marca 2019 r. NN Investment Partners TFI miało prawie 277 tys. klientów – o ponad 11 tys. więcej niż kwartał wcześniej. To największy kwartalny przyrost wśród wszystkich TFI, które udostępniają dane. Towarzystwo umacnia się na trzecim miejscu pod względem całkowitej liczby klientów.

Drugim w kolejności pod względem dynamiki klientów jest TFI PZU. W pierwszych trzech miesiącach jednostki funduszy kupiło ponad 6 tys. nowych inwestorów (netto). Towarzystwo ma już ich ponad 190 tys. i jest czwartą siłą na rynku.

Wśród prywatnych TFI, niezwiązanych kapitałowo z żadną grupą bankową, wyróżnia się Investors TFI. W pierwszym kwartale pozyskał ponad 4 tys. nowych inwestorów, a na przestrzeni ostatniego roku ponad 16 tys.

W I kwartale br. największy pod względem ilościowym spadek liczby klientów dotknął m.in. Santander TFI i MetLife TFI.

*Jedno z towarzystw funduszy przesłało nam zaniżone dane o swojej liczbie klientów. Zmiana była na tyle duża, że wpłynęła na obraz całego rynku. W poprzedniej wersji raportu informowaliśmy o spadku o -4,5 tys. klientów k/k.

 Zespół Analiz Online

TAGI:

liczba klientów NN Investment Partners TFIPKO TFIUnion Investment TFI

zobacz także

↑ na górę