Komisja finansów proponuje kolejne poprawki do projektu noweli o PPK

16.05.2019 | analizy.pl

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła w czwartek pięć poprawek do rządowego projektu noweli ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Rząd proponuje w projekcie zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła w czwartek poprawki zgłoszone podczas środowego drugiego czytania do przedłożonego przez ministra przedsiębiorczości i technologii projektu ustawy o zmianie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

W sumie zgłoszono sześć poprawek, ale komisja przyjęła pięć; dotyczą one m.in. zmiany tytułu ustawy, rozszerzając go o nazwy ustaw, jak np. prawo bankowe. Chodzi też o ujednolicenie terminu dokonywania przez pracodawcę wpłaty z wynagrodzenia. Zgodnie z poprawką wszyscy pracodawcy będą dokonywali wpłaty z wynagrodzeń do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane. Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący.

Podczas drugiego czytania w środę, poseł sprawozdawca i przewodniczący komisji finansów Andrzej Szlachta (PiS) mówił, że we wtorek w trakcie pierwszego czytania projektu na posiedzeniu komisji finansów, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył dwie poprawki merytoryczne i trzy poprawki o charakterze redakcyjnym. Komisja je przyjęła.

Piotr Uściński z PiS mówił w środę, że przyjęta w październiku ub.r. ustawa o PPK teraz jest nowelizowana tak, "aby jeszcze sprawniej można było wdrożyć ją w życie".

"Rząd zauważył pewne problemy. Jednym z głównych problemów, które ta ustawa rozstrzyga, jest sprawa 30-krotności średniego wynagrodzenia - takiego limitowania, które jest w PPK, a de facto jest niepotrzebna i tylko utrudnia wprowadzenie w życie tej ustawy. Zostanie zniesiony limit 30-krotności podstawy wpłat do PPK oraz wprowadzonych będzie kilka mniejszych zmian" - mówił Uściński. Jak tłumaczył, zmiany te mają uprościć ich ewidencjonowanie oraz ułatwić życie pracownikom i pracodawcom, którzy mogą nie mieć pewności, czy osiągnęli powyższy limit.

Ponadto - jak mówił - projekt wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia, m.in. rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, umożliwienie przekazywania informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a gdy nie będzie takiej możliwości - przez przekazywanie ich w postaci papierowej.

"Na Komisji Finansów Publicznych przyjęliśmy kilka poprawek zgłoszonych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale były też na tej komisji ważne głosy przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców. M.in. Związek Banków Polskich zgłosił ważne zastrzeżenia. My nad tymi propozycjami pochyliliśmy się" - mówił w środę Uściński.

Zgodnie z wtorkowymi poprawkami przyjętymi przez komisję, ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Rząd proponował, by było to z dniem ogłoszenia.

Głosowanie nad projektem noweli ma się odbyć podczas najbliższego bloku głosowań, czyli jeszcze w czwartek po południu.

Ustawa o PPK, zakładająca dobrowolne odkładanie oszczędności przy udziale pracownika, pracodawcy i państwa, weszła w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Później, co pół roku, aż do stycznia 2021 r., do programu będą przystępować coraz mniejsze firmy.

Za: PAP

TAGI:

PPK

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę