Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Skarbiec Holding S.A. – wyniki finansowe za 1Q2019

16.05.2019 | Skarbiec TFI

Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za okres 1-3Q roku obrotowego 2018/2019, czyli 9 miesięcy od dnia 1 lipca 2018 do dnia 31 marca 2019. Skarbiec Holding zanotował w tym okresie 83,9 mln PLN przychodów, 25 mln PLN zysku operacyjnego EBIT i 20,4 mln PLN zysku netto.

W samym 1Q 2019 (3Q roku obrotowego 2018/2019) skonsolidowane przychody wyniosły 39,8 mln PLN i były o 45% wyższe w ujęciu rok do roku. Zysk operacyjny EBIT wyniósł 17,2 mln PLN (wobec 7,3 mln PLN przed rokiem), a zysk netto wyniósł 13,9 mln PLN (zmiana z 6,0 mln PLN).
Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding w 1Q 2019 z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły 18,1 mln PLN (wobec 20,7 mln PLN w 1Q2018). Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły natomiast w omawianym okresie 21,5 mln PLN wobec 5,7 mln PLN przed rokiem i wygenerowane zostały w 16 funduszach z portfela Skarbiec TFI.

W całym okresie 1-3Q roku obrotowego 2018/2019 przychody z tytułu opłaty zmiennej wyniosły 22,1 mln PLN (wobec 12,2 mln PLN w poprzednim, analogicznym okresie), a przychody z tytułu opłaty stałej były porównywalne w ujęciu rok do roku i wyniosły w sumie 61,1 mln PLN (wobec 59,6 mln PLN w 1-3Q 2017/2018).

Skarbiec TFI na koniec marca 2019 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości 4,0 mld PLN. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 3,7 mld PLN, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły ok. 2,0 mld PLN, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły ok. 1,6 mld PLN.

Według stanu na dzień 31 marca 2019 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami
i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.

- Za nami satysfakcjonujący, pod względem wyników finansowych funduszy zarządzanych przez TFI Skarbiec, pierwszy kwartał roku kalendarzowego 2019, będący zarazem trzecim kwartałem roku obrotowego 2018/2019 Skarbiec Holding. Wprawdzie obserwujemy jeszcze erozję poziomu aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI, ale z naszego punktu widzenia najbardziej istotne jest to, że nasz zespół zarządzających wykonuje swoje zadania na najwyższym poziomie, co znajduje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach inwestycyjnych naszych funduszy. Ponad 60% funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI uplasowało się w I kwartylu swoich grup konkurencji, a powyżej mediany - 78,6% funduszy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje grupa funduszy z eskpozycją na rynki zagraniczne, które uplasowały się na pierwszych trzech miejscach wśród swojej konkurencji.– mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding S.A.

TAGI:

Skarbiec TFIwyniki finansowe towarzystw

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę