Ulubione fundusze zarządzających (grudzień 2018)

15.05.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: blurAZ / Shutterstock.com
Sprawdziliśmy, które konkurencyjne fundusze inwestycyjne wybierają do portfeli profesjonalni zarządzający

Zarządzający funduszami nie inwestują wyłącznie bezpośrednio (np. w akcje lub obligacje). Często też sięgają po jednostki innych funduszy inwestycyjnych, również tych z oferty konkurencyjnych TFI. Według danych na koniec 2018 roku wartość ulokowanych w nich środków wynosiła ponad 970 mln zł.
Tradycyjnie już wśród ulubionych funduszy zarządzających możemy natrafić na te z oferty Union Investment TFI. Pojawiły się one aż 47 razy w konkurencyjnych funduszach, a łącznie ulokowane w nich było prawie 390 mln zł. Dalej w kolejności jest Aviva Investors Poland TFI (22 razy w innych funduszach) i NN Investment Partners TFI (21). Pod względem wartości inwestycji na podium jest jednak PKO TFI (173 mln zł – głównie dzięki funduszom Gamma) oraz Investors TFI (137 mln zł, z czego prawie 125 mln zł tylko w jednym funduszu Investor Oszczędnościowy – d. Płynna Lokata).
 
TFI,

Najczęściej zarządzający sięgają po fundusze dłużne. Wśród dziesięciu najpopularniejszych pod względem wartości inwestycji wszyscy to reprezentanci właśnie tego segmentu, a liderem jest UniProfit Plus (prawie 200 mln zł).
 
Ulubione

W których funduszach najczęściej znajdowaliśmy produkty konkurencyjnych TFI? Przynajmniej połowa z nich to tzw. fundusze funduszy (FoF). Ich zasada działania polega właśnie na inwestowaniu w paczkę najlepszych zdaniem zarządzającego funduszy. Najczęściej po konkurencyjne jednostki uczestnictwa sięga BGŻ Konserwatywny. W jego portfelu znajdziemy 14 funduszy z 8 różnych TFI.
 
Fundusze

Ulubione fundusze zarządzających to tylko wskazówka, bo nie zawsze są one łatwo dostępne dla inwestorów detalicznych. Część z nich tworzona jest z myślą o klientach dużych, instytucjonalnych i dlatego mają wysoką barierę wejścia (min. wysokość pierwszej wpłaty). Te możemy sprawdzić na profilu funduszu w naszym serwisie.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

Ulubione fundusze zarządzających

Popularne


zobacz także

↑ na górę