Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Aktywa funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2019)

14.05.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych na koniec kwietnia wyniosła 257,7 mld zł i była nieznacznie większa od tej sprzed miesiąca (o +0,04 mld zł)

To efekt sprzyjającej koniunktury i w związku z tym dodatnich stóp zwrotu. Bilans sprzedaży był bowiem ujemny.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zmiana wartości aktywów funduszy inwestycyjnych

O +0,3 mld zł m/m wzrosły aktywa w funduszach akcji – zarówno polskich (+1,2% m/m) jak i zagranicznych (+0,9%). To zasługa wzrostów na globalnych rynkach kapitałowych. Notowania indeksu MSCI AC World wzrosły o +3,2%. W tym samym czasie Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) wzrósł jednak tylko o +0,8%. Tym razem, bilans sprzedaży funduszy akcji był bliski zera. Warto to podkreślić, bo tak dobrego wyniku nie było od listopada 2017 roku.

Aktywa

Zła passa trwa natomiast w przypadku funduszy absolutnej stopy zwrotu. Wartość aktywów netto w tym segmencie spadła w kwietniu o -3,7% (-0,3 mld zł). Przyczyniły się do tego solidarnie odpływy netto z funduszy, w tym umorzenia certyfikatów funduszy zamkniętych oraz ujemny wynik zarządzania. 

Wzrosły natomiast aktywa netto funduszy dłużnych, w szczególności funduszy polskich obligacji korporacyjnych (+1,8% m/m, tj. +0,3 mld zł) oraz funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych (+6,1% m/m, tj. +0,5 mld zł). W pierwszym przypadku to zasługa poprawy sytuacji na rynku polskiego długu korporacyjnego; w drugim – dobrych wyników kilku funduszy.  

Na podobnym poziomie utrzymały się aktywa netto funduszy mieszanych (+0,2% m/m), które obecnie wynoszą 28,3 mld zł. Zmiana wartości środków zgromadzonych w tych funduszach rozłożyła się równomiernie – połowa z nich odnotowała spadek aktywów netto, a połowa wzrost.

W sumie o -0,13 mld zł spadły aktywa w trzech najmniejszych segmentach polskiego rynku – funduszy nieruchomości (-1,4% m/m), sekurytyzacyjnych (-1,6%) oraz rynku surowców (- 3,1%). W pierwszym to efekt głównie likwidacji dwóch funduszy, w drugim umorzeń certyfikatów kilkunastu funduszy zamkniętych


Wartość


Zespół Analiz Online we współpracy z IZFiA

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę