Podsumowanie tygodnia na rynku funduszy inwestycyjnych (2019-05-10)

10.05.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Barbol / Shutterstock.com
Wpisy do ewidencji PPK, uwagi do Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego czy informacja o badaniu akcjonariatu Skarbca – to był intensywny tydzień na rynku funduszy inwestycyjnych

Informacją tygodnia jest ta o pierwszych instytucjach, które uzyskały wpis do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych (PPK) prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). To był ostatni krok na drodze do rozpoczęcia oferowania PPK pracodawcom. Na razie do ewidencji wpisane zostały następujące instytucje: Aegon PTE AXA TFI, Esaliens TFI, Millennium TFI, PKO TFI, Pocztylion-Arka PTE, TFI PZU i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta.
W najbliższych dniach ich lista oraz komplet dokumentów powinny pojawić się na oficjalnej stronie mojeppk.pl. W sumie wprowadzenie PPK zapowiedziały 22 instytucje.

Nowelizacja ustawy o PPK

Zostając w temacie pracowniczych planów – Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy, która przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK oraz możliwość pobierania opłaty za wynik, po osiągnięciu określonej stopy zwrotu.
 

Uwagi NBP do SRRK – klienci powinni płacić mniej za fundusze

Narodowy Bank Polski zgłosił uwagi do Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. NBP postuluje o zapisanie propozycji działań obniżających koszty klientów funduszy inwestycyjnych.

Pragniemy zauważyć, że TFI zobowiązane do obniżki stawek wynagrodzenia za zarządzanie będą mogły przesuwać część kosztów z rachunku zysków i strat towarzystwa do rachunku wyniku z operacji funduszu. Zamiast pokrywać część kosztów związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych z własnych środków (w szczególności z pobranego wynagrodzenia za zarządzanie) TFI mogą decydować się na pokrywanie ich ze środków zgromadzonych w funduszu inwestycyjnym – czytamy w opinii.
 

KNF bada akcjonariat Skarbca

Zarówno dziennikarze, jak i dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych od jakiegoś czasu zastanawiają się, kto kontroluje Skarbiec TFI – towarzystwo, które zarządza prawie 4 miliardami złotych. Z informacji, do jakich jakiś czas temu dotarł „Puls Biznesu”, wynikało, że pośrednio kontrolę sprawuje Perła Browary Lubelskie. Teraz okazuje się, że podmioty powiązane z Perłą mogą mieć więcej akcji TFI niż pierwotnie przypuszczano. Według informacji gazety, Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
 

KNF bierze pod lupę UFK

Komisja Nadzoru Finansowego nie próżnuje i według informacji „Pulsu Biznesu” planuje zatrudnić trzeciego zastępcę, odpowiedzialnego za rynek ubezpieczeniowy. Jednym z jego zajęć byłoby zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu pomiędzy produktami zbiorowego inwestowania, takim jak FIZ, a ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).
 

Nowe sprawozdania – nowe analizy

Na początku maja wprowadziliśmy do naszych baz wszystkie sprawozdania funduszy inwestycyjnych na koniec 2018 r. Dzięki temu mogliśmy sprawdzić, ile obligacji Getin Banku i Idea Banku było w portfelach funduszy oraz ile tak naprawdę fundusze akcji polskich inwestują w WIG20.
 

Likwidacja OFE w Analizach.player

W mijającym tygodniu opublikowaliśmy dwa materiały wideo z dwoma różnymi punktami widzenia o likwidacji OFE. Paweł Borys, prezes PFR namawia do przeniesienia środków na nowe IKE. Z kolei Piotr Kuczyński, analityk, jest zdania, że znacznie bardziej opłaca się przenieść pieniądze do ZUS.

Ponadto, o tym jak analizować spółki technologiczne opowiadał Błażej Bogdziewicz, wiceprezes Caspar AM.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

 

TAGI:

KNFNBPOFEpodsumowanie tygodniaPPKprzyszłość OFESkarbiec HoldingSkarbiec TFISRRK

Popularne


zobacz także

↑ na górę