Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Obligacje Getin Noble Banku i Idea Banku w funduszach

10.05.2019 | analizy.pl
Źródło: Andrey_Popov / Shutterstock.com
Sprawdzamy, ile obligacji Idea Banku i Getin Noble Banku mają fundusze i jak są one wyceniane

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W środę Agencja EuroRating obniżyła rating kredytowy Idea Banku z poziomu B+ do CCC, utrzymując negatywną perspektywę. Decyzję tłumaczy gwałtownym osłabieniem pozycji kapitałowej banku, skutkującym spadkiem regulacyjnych współczynników kapitałowych do krytycznie niskich poziomów.
 
Dla przypomnienia, w sprawozdaniu rocznym za 2018 rok dokonano bardzo wysokich odpisów aktualizujących wartość aktywów, w wyniku czego kapitał własny Idea Banku na poziomie skonsolidowanym spadł aż o 85% w stosunku do stanu z końca III kwartału 2018 roku do zaledwie 273 mln zł (wobec ponad 2,5 mld zł przed rokiem). Wpływ na to miał kryzys płynnościowy, jaki nastąpił w Idea Banku na skutek wybuchu tzw. afery taśmowej. Aby utrzymać płynność bank musiał znacznie podwyższyć oprocentowanie depozytów oraz zaciągnąć kredyt refinansowy w NBP.
 
EuroRating ocenia obecnie, że bez szybkiego pozyskania dla banku nowego inwestora i przeprowadzenia w najbliższym czasie dużego dokapitalizowania, istotnie wzrośnie prawdopodobieństwo objęcia banku formalnym nadzorem regulacyjnym i/lub przymusowym programem ratunkowym albo likwidacyjnym. Zgodnie z metodologią stosowaną przez agencję, każde z tych zdarzeń spełniałoby przy tym kryteria zdarzenia typu „default”.
 
Na koniec 2018 roku (czyli ponad 4 mies. temu) fundusze inwestycyjne posiadały obligacje Idea Banku o łącznej wartości nominalnej 27 mln zł, czyli o 37 mln zł mniej niż pół roku wcześniej. W tym czasie obligacji pozbył się m.in. fundusz z Quercus TFI oraz śladowo kilka innych. Łącznie na koniec 2018 roku znajdowały się w portfelach 17 funduszy z 4 TFI. W największym stopniu zostały one przecenione (wg stanu na koniec roku) w funduszach Gamma (ale już z danych kwartalnych wynika, że na koniec marca tego roku skalę przeceny zmniejszono do 90%). TFI BGŻ BNP Paribas przeceniło je na koniec 2018 roku do 70%, a Skarbiec TFI do 98%. 

Obligacje

Zaangażowanie w obligacje Getin Noble Banku jest nieco niższe. Na koniec 2018 roku w portfelach 14 funduszy z 7 TFI znajdowały się papiery banku o wartości nominalnej 19 mln zł (17 różnych emisji), o 2 mln zł mniej niż pół roku wcześniej. W większości przypadków zostały one przecenione, przy czym w różnym stopniu w zależności od terminu wykupu (w tabeli przedstawiono wartości uśrednione). Najmocniej papiery zostały przecenione w funduszu Aliora (do 69%).

Obligacje

/az

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę