Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Zysk Altusa TFI spadł o 84,6 proc.

24.04.2019 | analizy.pl
Szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS TFI wyniósł w I kwartale br. 25,8 mln zł, wobec 75,1 mln zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 65,6%. Szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS TFI wyniósł natomiast -1,66 mln zł, wobec 26,2 mln zł w I kwartale 2018 r. (spadek o 106,3%). Strata netto ALTUS TFI wyniosła natomiast -1,58 mln zł wobec 20,07 mln zł w I kwartale 2018 r. (spadek o 107,9%).

Cała Grupa Kapitałowa ALTUS TFI osiągnęła w I kwartale zysk netto w wysokości +3,55 mln zł wobec 23,10 mln zł w I kwartale 2018 r. (spadek o 84,6%). "Wynik finansowy spadł w stosunku do porównywalnego okresu przede wszystkim z powodu spadku przychodów związanych ze zmniejszeniem wartości aktywów zarządzanych funduszy" – czytamy w komunikacie spółki.

„I kwartał 2019 roku jest pierwszym okresem działalności Emitenta po przekazaniu znacznej części funduszy inwestycyjnych pod zarządzanie Rockbridge TFI. W I kwartale 2019 roku zostały przekazane do Rockbridge TFI kolejne 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Rozpoczęto również likwidacje 1 funduszu zamkniętego oraz 1 subfunduszu wydzielonego w ramach ALTUS FIO Parasolowy. Ponadto, przekazano zarządzanie jednym funduszem inwestycyjnym zamkniętym poza Grupę Kapitałową ALTUS TFI. Wszystkie te zdarzenia, uwzględniając także drastyczny spadek aktywów w przekazanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku, przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez emitenta oraz Grupę Kapitałową przychodów. Wartość kosztów operacyjnych jest uzależniona od wartości aktywów netto funduszy zarządzanych przez Emitenta, przy czym część tych kosztów stanowią koszty stałe niezależne od wielkości zarządzanych aktywów – stąd też wolniejszy spadek kosztów operacyjnych od spadku przychodów. Na poziom kosztów operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w Spółce, z tytułu zakończenia współpracy” – czytamy w komunikacie.

TAGI:

Altus TFIwyniki finansowe towarzystw

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę