Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Kolejni podejrzani w sprawie GetBacku

24.04.2019 | analizy.pl
Źródło: BrAt82 / Shutterstock.com
UKNF złożył do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kolejne podmioty, które pośredniczyły w oferowaniu obligacji GetBack SA 

Zawiadomienie dotyczy 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób działających w imieniu 5 podmiotów. Podmioty te zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF. 

Chodzi o popełnienie przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającego na prowadzeniu działalności maklerskiej bez zezwolenia przez podmioty pośredniczące w oferowaniu obligacji GetBack SA w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych - poinformował UKNF w komunikacie.


Zawiadomienie dotyczy:

  • DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie,
  • JHG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie,
  • Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie,
  • GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie,
  • Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie,
  • Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie,
  • Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia UKNF dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBack SA (podpisanych umów, wystawionych faktur VAT, zestawień klientów obejmujących obligacje) oraz skarg klientów podmiotów objętych zawiadomieniem.

- Z treści umów zawartych przez GetBack SA z pośrednikami wynika, że ich zadaniem było poszukiwanie potencjalnych klientów, gotowych nabyć obligacje oferowane przez GetBack SA w ofercie prywatnej. Pośrednicy byli zobowiązani przekazać klientom rzetelną oraz pełną informację o oferowanych instrumentach finansowych a także posługiwać się formularzami zapisu przygotowanymi przez GetBack SA. Do zadań pośredników należało również niezwłoczne przekazanie do GetBack SA dokumentów przyjętych od klienta. W umowach zawarte zostały zapisy, uzależniające wysokość wynagrodzenia pośrednika od kwoty brutto wpłaconej przez klienta obejmującego obligacje - informuje KNF.

W ocenie UKNF działania podejmowane przez pośredników mogły wypełniać definicję zawartą w art. 72 i art. 74b ustawy o obrocie, z uwagi na zakres obowiązujących je umów a także faktyczne podejmowanie czynności oferowania obligacji klientom, przekazywanie do GetBack SA uzupełnionych formularzy zapisu oraz wystawianie na tej podstawie faktur. - Na podstawie posiadanych informacji należy wskazać, że rolą „pośredników” było skojarzenie klienta z GetBack SA i zadbanie o dostarczenie klientowi a następnie spółce dokumentacji (formularzy zapisu) niezbędnej do objęcia obligacji - informuje KNF.

Zgodnie z art. 178 ustawy o obrocie kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność m. in. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 000 000 zł. 

TAGI:

kara nałożona przez KNF

zobacz także

↑ na górę