Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Ile aktywów może zostać przeniesionych do ZUS-u?

18.04.2019 | Olga Sierakowska
Źródło: Lightspring / Shutterstock.com
Uczestnicy OFE będą mieli wybór – ich środki trafią na indywidualne konta emerytalne (IKE) lub po złożeniu deklaracji zostaną przekazane do ZUS-u. Sprawdzamy, jaka może być skala tego zjawiska

Na konferencji 15 kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki przedstawił nową propozycję dotyczącą zmian w OFE. 100% aktywów domyślnie zostanie przekazanych na IKE, w tym przypadku zostanie pobrana opłata przekształceniowa w wysokości 15%, po 7,5% w 2020 i 2021 r. Środki z OFE mogę również trafić do ZUS-u. Wybór należy do uczestnika. To ile osób zdecyduje się na przeniesienie swoich oszczędności do ZUS-u może zależeć od różnych czynników, m.in. ich preferencji inwestycyjnych, wartości zgromadzonych środków oraz tego, na ile aktywnie podejdą do możliwości rezygnacji z domyślnej opcji. Sprawdzamy jaka może być skala tego zjawiska, mając na uwadze poniższe założenia:

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

  1. rozpatrujemy dwa scenariusze – osoby powyżej 50 roku życia będą decydowały się na przeniesienie środków do ZUS-u w następującej proporcji: 20% (scenariusz I) lub 50% (scenariusz II). Dla pozostałych grup wiekowych przyjęliśmy ostrożną wartość 10%. Relatywnie wyższy udział osób starszych wynika z faktu, że mają one co do zasady bardziej konserwatywne podejście do oszczędzania i relatywnie krótszy horyzont inwestycyjny. Z tego względu uniknięcie (poprzez rezygnację z IKE) niepewności związanej z koniunkturą giełdową oraz opłaty przekształceniowej, której „odrobienie” wymagałoby czasu, może mieć dla nich szczególne znaczenie i skłaniać do wyboru ZUS. Niemniej jednak warto mieć świadomość, że emerytury wypłacane z ZUS-u są objęte podatkiem dochodowym.
  2. zakładamy, że każda osoba średnio dysponuje średnio ok. 10 tys. zł[1].

Naszą analizę warto rozpocząć od zbadania struktury wiekowej uczestników OFE. Z danych opublikowanych przez KNF wynika, że największy udział (według stanu na koniec grudnia 2018 r.) stanowią osoby przekraczające 50 rok życia (ok. 19,1%), nieco mniej rachunków posiadają osoby w wieku 36-40 lat (18,7%) oraz w wieku 31-35 lat (18,2%). Na poniższym wykresie zaprezentowano przekrojową strukturę wiekową uczestników OFE.


Mając na uwadze strukturę wiekową uczestników OFE oraz przyjęte założenia, w poniższej tabeli zaprezentowano wartość środków, które mogą zostać przekazane do ZUS-u i na IKE, w zależności od struktury wieku uczestników. Poszczególne wartości zostały obliczone jako iloczyn liczby uczestników w danej grupie wiekowej, średniej wartości środków przypadających na uczestnika OFE (patrz pkt 2) oraz założonego poziomu partycypacji w ZUS lub IKE (patrz pkt 1).

Wartość

W scenariuszu I środki do ZUS-u przeniosłoby ok. 11,9% uczestników (co dziesiąta osoba), przy czym ich wartość sięgnęłaby ok. 19,2 mld zł. Z kolei w scenariuszu II ok. 17,6% uczestników złożyłoby stosowną deklarację i przekazało środki do ZUS-u, co oznaczałoby transfer środków na poziomie ok. 28,5 mld zł.

Choć oszacowane wartości umożliwiły nam przybliżenie możliwej skali transferu środków do ZUS-u, to jednak warto mieć na uwadze, że ta operacja będzie miała dalsze konsekwencje. Wszystko zależy od tego w jakiej formie aktywa z OFE zostaną przekazane do ZUS-u. Zgodnie z wypowiedziami Pawła Borysa, prezesa PFR, aktywa z OFE do ZUS-u będą przekazywane proporcjonalnie. – Jeśli to są akcje czy obligacje, to trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), który będzie nimi zarządzał i tworzył bufor dla systemu emerytalnego na przyszłość – podkreślał w wywiadzie dla „DGP”. Oznacza to, że część środków trafi do FRD, w efekcie udział Skarbu Państwa w wielu spółkach może się zwiększyć. Przekroczenie progu co najmniej 20% mogłoby mieć duże znaczenie dla tych podmiotów. Ten temat podejmiemy w kolejnym artykule.  


Olga Szałata
Analizy Online[1] Dla uproszczenia przyjmujemy, że każdy uczestnik ma identyczny udział w aktywach OFE.

TAGI:

OFEprzyszłość OFEZUS

zobacz także

↑ na górę