Esaliens TFI złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK

15.04.2019 | Zespół Analiz Online

Esaliens TFI złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK. 3 kwietnia stworzony przez Esaliens TFI fundusz zdefiniowanej daty został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

- PPK to naturalny krok w rozwoju naszej oferty emerytalnej. Na rynku rozwiązań emerytalnych działamy od jego początków w Polsce. Zespół odpowiedzialny za PPK wyodrębniliśmy w naszych strukturach już wcześniej w związku z licznie pojawiającymi się pytaniami związanymi z nowym na polskim gruncie rozwiązaniem – powiedział prezes Esaliens TFI Tomasz Jędrzejczak.

Zobacz listę instytucji pracujących nad PPK (aktualizowaną na bieżąco)

Ustawowym warunkiem oferowania PPK jest spełnienie przez instytucję finansową odpowiednich kryteriów związanych z doświadczeniem na rynku inwestycyjnym oraz możliwościami kapitałowymi. Podmiot oferujący PPK powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi, kapitał własny w wysokości minimum 25 mln zł oraz utworzony fundusz zdefiniowanej daty.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, skierowany do ok. 11,5 mln osób zatrudnionych odprowadzających składki do ZUS. Zgodnie z ustawowym harmonogramem firmy będą przystępowały do PPK etapami. W tym roku są do tego zobowiązane największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób (od 1 lipca br. zostaną one objęte ustawą o PPK). W kolejnych latach dołączą do nich średnie i małe firmy. Według planów do 2021 r. PPK ma być wdrożone we wszystkich przedsiębiorstwach.

TAGI:

ESALIENS TFIPPKprodukty

zobacz także

↑ na górę