Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (marzec 2019)

05.04.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
Marzec przyniósł uspokojenie wcześniejszych dynamicznych wzrostów, niemniej cały kwartał klienci funduszy mogą zaliczyć do udanych

W marcu blisko ¾ funduszy absolutnej stopy zwrotu wypracowało zysk. Warunki na rynkach były niezłe, choć nieco słabsze niż w poprzednich dwóch miesiącach. Indeks MSCI AC World[1] wzrósł o +1,0%. Nieco słabiej było na warszawskiej giełdzie, przy czym wyraźnie lepiej radziły sobie spółki o mniejszej kapitalizacji (indeks sWIG80 zyskał +2,3%, podczas gdy indeks blue chipów WIG20 stracił -0,9%).  
Fundusze absolutnej stopy zwrotu zarobiły w marcu średnio +0,6%. Nieco poprawiły się więc także statystyki w zestawieniu 12-miesięcznych wyników. Na 29 analizowanych funduszy otwartych 8 wypracowało w tym horyzoncie zysk, choć nie poprawiła się ich skuteczność. Po kilku miesiącach ujemnych 12-miesięcznych wyników przesuwanych co miesiąc, na prostą wyszły m.in. Skarbiec Market Neutral (+1,2%), NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (+1,1%) oraz SGB Zagraniczny (+0,3%) Nie poprawiło to jednak ich skuteczności w dłuższym terminie.

Przypomnijmy, że „skuteczny” fundusz to taki, który w ostatnich trzech latach miał jak najwięcej dodatnich przesuwanych rocznych stóp zwrotu (takich okresów jest 24). Chodzi więc o regularność w osiąganiu dodatnich wyników, która z definicji powinna charakteryzować każdy fundusz absolutnej stopy zwrotu.

Fundusze

Najwyższą 100-proc. skutecznością może pochwalić się jedynie Opera Alfa-plus.pl. Pozycję lidera utrzymuje od lipca ubiegłego roku i na razie nic nie wskazuje na to, żeby inny fundusz absolutnej stopy zwrotu wyprzedził go pod tym względem.

W zestawieniu pojawiły się dwa nowe fundusze. Pierwszy z nich to Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu utworzony w pierwszej połowie 2018 roku. Jest to fundusz, który zmienia proporcje pomiędzy tzw. częścią aktywną oraz częścią pasywną portfela, przy wykorzystaniu funduszy z oferty zagranicznych firm inwestycyjnych. Fundusz ten nie uniknął spadków w IV kwartale 2018 roku, ale od początku tego roku sukcesywnie odrabia poniesione wcześniej straty, na tyle skutecznie, że wyszedł na plus w horyzoncie rocznym (+0,4%).

Druga nowość w naszym zestawieniu to Skarbiec Global Bond Opportunities, powstały z przekształcenia jednego z subfunduszy tworzonych we współpracy z JP Morgan. Jego historia jest podobna – również nie oparł się spadkom w trudnym ostatnim kwartale 2018 roku, ale od stycznia tego roku sukcesywnie je nadrabia – jego wynik w skali 12 miesięcy to +0,3%.

Fundusze

W przypadku siedmiu publicznych funduszy zamkniętych wycenianych co najmniej raz w miesiącu (ich certyfikaty są notowane na giełdzie) zaobserwowaliśmy głównie spadek skuteczności. Najlepiej w zestawieniu wypada PZU FIZ Akord, z 83% skutecznością. Z kolei wśród FIZ-ów wycenianych rzadziej najlepiej wypadł PKO Strategii Obligacyjnych FIZ (88% skuteczności).

Fundusze

 
Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze absolute returnwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę