Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2019)

04.04.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
pobierz plik: pdf
W marcowym Rankingu Funduszy Analiz Online nadaliśmy oceny 414 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 330 funduszy miało wystarczająco długą historię, by otrzymać noty także w okresie 36-miesięcznym.

Po raz pierwszy krótkoterminową ocenę otrzymał Skarbiec Global Select Equity – funduszowi akcji zagranicznych rynków rozwiniętych przyznaliśmy notę 3a. Dziesięciu funduszom po raz pierwszy przyznaliśmy oceny w długim, 36-miesięcznym horyzoncie. Chodzi o sześć funduszy z parasola BGŻ BNP Paribas, trzy z oferty Templeton AM Poland oraz jeden z oferty Union Investment TFI. Najlepiej, tj. na piątkę, zadebiutowały: BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania, a także Stabilnego Inwestowania oraz BGŻ BNP Paribas Obligacji. Ocenę 5a otrzymał również Franklin Elastycznego Dochodu i SGB Dłużny.
Wśród dłużej działających funduszy w marcu na wyróżnienie zasługuje Aviva Investors Zrównoważony. Jeszcze na początku ubiegłego roku jego ocena wynosiła 1a. Teraz wzrosła do 5a. Stopa zwrotu tego funduszu na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wynosi niespełna +1,0%, podczas gdy średnia dla grupy jest ujemna (-0,2%). Względnie lepszy wynik to zasługa m.in. mniejszej alokacji w akcje od niektórych konkurentów (w tym funduszu to ok. 50% portfela, podczas gdy najbardziej agresywni rywale mają nawet 70% środków ulokowanych w akcjach) w roku dużych spadków na warszawskiej GPW. Ponadto, pomogła dobra selekcja spółek małych i średnich, z której towarzystwo jest znane.

Ranking


Istotny spadek oceny rankingowej odnotowaliśmy za to w przypadku funduszu Investor Dochodowy (d. Investor Gotówkowy). Od września ubiegłego roku ocena funduszu spadła z 4a do 1a obecnie. Środki funduszu inwestowane są konserwatywnie – wyłącznie w polskie papiery skarbowe (wg sprawozdania na k. czerwca 2018 r.). Traci więc na tle rywali, którzy, w ramach dopuszczalnych limitów, uzupełniają portfel o obligacje korporacyjne i dług zagraniczny.

Przypominamy, że w styczniu dokonaliśmy reklasyfikacji kilkudziesięciu funduszy tzw. gotówkowych i pieniężnych. Zaprzestaliśmy wyróżniać tę grupę, a jej dotychczasowych reprezentantów przenieśliśmy do grup lepiej odpowiadających ich polityce inwestycyjnej. Investor Dochodowy, razem z kilkunastoma innymi, trafił do grupy polskich papierów skarbowych. Na nowo przeliczona została historia ocen rankingowych, tak jakby przeniesione do nowych grup fundusze były w nich od zawsze.

Więcej wyjaśniamy w poniższych artykułach:

Zmiana klasyfikacji funduszy dłużnych polskich oraz gotówkowych i pieniężnych PLN
Zmiany w klasyfikacji funduszy dłużnych i gotówkowych [TABELA]
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę