Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (marzec 2019)

03.04.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
Za nami udany I kwartał 2019 roku. Wszystkie OFE zakończyły go z dodatnim wynikiem, który wyniósł średnio +3,5%

To głównie zasługa bardzo udanego stycznia (+3,4%) i dobrego lutego (+0,4%), marzec był już nieco słabszy. Główny indeks warszawskiej giełdy WIG stracił w marcu -0,4%, a ciążyły mu głównie duże spółki z indeksu WIG20 (-0,9%). Znacznie lepiej wypadły natomiast spółki o mniejszej kapitalizacji z indeksu sWIG80 (+2,3%) oraz mWIG40 (+0,4%).
Końcówka marca przyniosła także powrót do rozmów na temat przyszłości OFE. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w najbliższych miesiącach rząd ma przedstawić koncepcję dotyczącą przekształcenia OFE. Wiele wskazuje na to, że wraca koncepcja przedstawiona dwa lata temu. "25 proc. aktywów OFE, w tym aktywa ulokowane w zagranicznych akcjach i obligacjach, trafiłoby do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Pozostałe 75 proc. trafiłoby na specjalne, prywatne konta emerytalne obywateli" – zapowiedział Morawiecki.

Wyniki funduszy emerytalnych


Wyniki

Wraz z ujemnymi wynikami głównych indeksów warszawskiej giełdy, większość OFE (które średnio 85% mają ulokowane w akcjach) zakończyła marzec z ujemnym wynikiem. Wyniósł on średnio -0,3%. Najlepiej poradził sobie OFE Pocztylion, który jako jedyny zakończył miesiąc na symbolicznym plusie. Licząc od początku roku, najwyższy wynik wypracował natomiast PKO BP Bankowy OFE (+4,9%), a średnia stopa zwrotu wszystkich OFE wyniosła w tym czasie +3,5%.
Dzięki udanemu kwartałowi poprawiły się także wyniki w dłuższych horyzontach. Średni 12-miesięczny wynik wzrósł do +0,4%, a 3-letni wynosi obecnie +19,4%.

Ranking OFEW marcowym rankingu funduszy emerytalnych na prowadzenie wysunęło się Nationale-Nederlanden OFE, które otrzymało najwyższą ocenę 5a w horyzoncie rocznym. To zasługa poprawy wyników na tle konkurentów oraz istotnego zmniejszenia ryzyka (mierzonego Tracking Error). Na drugim miejscu utrzymało się Aegon OFE, które w horyzoncie 3-letnim wygląda jednak słabiej od poprzednika (ocena 1a). Podium zamyka MetLife OFE, które od miesięcy utrzymuje najwyższą ocenę 5a w zestawieniu długoterminowym, ale w 12-miesięcznym notował wcześniej osłabienie.

Aktywa funduszy emerytalnych


Aktywa OFE - marzec 2019

Nieco słabsze wyniki osiągnięte w marcu uszczupliły stan aktywów zgromadzonych w funduszach emerytalnych o około -0,5 mld zł. Do tego dochodzi ujemny bilans przepływów pomiędzy ZUS a OFE – w ramach tzw. „suwaka” OFE przelały na konta ZUS 601 mln zł, jednocześnie otrzymując w ramach składek jedynie 275 mln zł.  W efekcie wartość zgromadzonych w OFE środków zmniejszyła się o -0,4% do 161,7 mld zł na koniec miesiąca.
 

Komentarz IGTE


W debacie publicznej powrócił wątek zapowiedzianego w 2016 roku przekształcenia OFE, co wydaje się naturalne w roku przeglądu emerytalnego i wdrożenia PPK. Mądre uregulowanie kwestii własności środków w OFE z uwzględnieniem interesów i preferencji ich członków, przy utrzymaniu dywersyfikacji aktywów, w konsultacji z interesariuszami zmian, w tym z reprezentacją rynku kapitałowego, może stanowić ważny krok w odbudowie zaufania do systemu emerytalnego, uwiarygodnić PPK i uwolnić rynek od niepewności. Decyzje podejmowane w tej mierze powinny być odpowiedzialne i dobrze komunikowane, a ich celem musi być wzrost poziomu bezpieczeństwa emerytalnego pracujących Polaków – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Zespół Analiz Online

TAGI:

OFEwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę