Quercus TFI w 2018 r. miało 21,1 mln zł zysku netto

15.03.2019 | Quercus TFI
W 2018 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 21,1 mln zł zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych)  versus 34,0 mln zł rok wcześniej

Wynik raportowany, wraz z rezerwą na ekspozycję na obligacje GetBack S.A., wyniósł -10,2 mln zł. Raportowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 85,8 mln zł (spadek z 119,1 mln zł).
Zysk z działalności operacyjnej (bez zdarzeń jednorazowych) osiągnął poziom 25,7 mln zł (spadek z 41,1 mln zł).

W wynikach ujęto opłatę zmienną za zarządzanie, która w roku 2018 wynosiła 2,8 mln zł.
Quercus TFI S.A. posiadało 32 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz dodatkowo ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ.
 
- Wyniki finansowe (bez zdarzeń jednorazowych) w 2018 r. były zgodne z oczekiwaniami. Głównym powodem spadku przychodów i zysku była niższa baza aktywów pod zarządzaniem, która na koniec roku wyniosła 2,51 mld zł (-46% r/r). Zgodnie z uchwałą Zarządu z 3 kwietnia 2018 r., musieliśmy oszacować negatywny wpływ ekspozycji na obligacje GetBack S.A., który wyniósł 31,3 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym. – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.
 
Zarząd Spółki wskazuje, że skumulowany wynik finansowy za lata 2017-2018 pomniejszony o całkowitą wartość ekspozycji na obligacje GetBack S.A. daje nadwyżkę 14,6 mln zł. Tym samym taka kwota, o ile spełnione będą wymogi kapitałowe, może być przeznaczona na skup akcji własnych (buy-back).

TAGI:

Quercus TFIwyniki finansowe towarzystw

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę